Když běženec neběhá

Česká republika je jedním ze států, který aktuálně přijímá největší počet uprchlíků z válkou devastované Ukrajiny. Neexistují přesná data o tom, kolik lidí ji zatím od počátku konfliktu opustilo, ale světová média uvádí číslo vyšší než dva a půl milionu…

Zimní recepty našich babiček 

Ani po Vánocích není nutné vzdávat se tradic. Zkuste si uvařit několik receptů našich babiček. Tohle jsou jídla, která dokáží potěšit i zahřát. Dobrou chuť!

Přídavné pohony | Květen 2022
Žena intimně 5. | Květen 2022
Květen 2022
Když běženec neběhá
Zimní recepty našich babiček 

Nejčtenější příspěvky

Humans of paraple

Humans of Paraple je seriál inspirativních rozhovorů, který zaznamenává portréty a příběhy lidí pohybujících se v Centru Paraple a kolem něj. Seznamte se s našimi klienty, zaměstnanci či podporovateli a pronikněte hlouběji do životů nás všech.

Inspirováno blogem Humans of New York.

Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.