Tematické programy, které každoročně Centrum Paraple pořádá, jsou zaměřené na vyzkoušení různých pohybových aktivit. Jejich cílem je umožnit lidem po poškození míchy získat pozitivní zkušenost, zvýšit míru soběstačnosti mimo domácí prostředí a také nabídnout způsob seberealizace.

V rámci těchto programů se s klienty hledají vhodné pohybové aktivity a k nim optimální kompenzační pomůcky, v jejichž využití se zaučují. Minulý rok řada z nich musela být přesunuta na rok následující a vzhledem k aktuální situaci, v souvislosti s Covid-19, jsme museli program – lyžování, který byl plánovaný od 25. 1. – 30. 1. 2021, taktéž zrušit. 

Co nám koronavirová epidemie vzala, nám příroda vrátila a to v podobě bohaté sněhové nadílky, která v lednu dorazila i k nám do pražských Malešic, což tady mnoho let nebylo možné zažít. Klienti únorového turnusu tak měli možnost si vyzkoušet běžkování přímo na zahradě Centra Paraple.

Nezaháleli jsme ani s přípravou na letní sezónu a klienti si v tělocvičně mohli vyzkoušet mini jízdu na handbiku. Samozřejmě se vše konalo pod dohledem našich odborníků, sportovních terapeutů. Zkrátka nepřišli ani zájemci o vaření pod vedením našeho instruktora soběstačnosti Jiříka, který sám řadí vaření mezi svoje záliby.

Sdílet galerii
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.