PATH

Rozhodli jsme se vám pravidelně představovat i další „záležitosti“ kolem Paraplete. A proto se projekt Humans of Paraple vydává na novou cestu s novým názvem – PATH. Výraz PATH je vytvořený z počátečních písmem důležitých součástí paraplecího organismu.

P jako plants čili veškeré rostlinstvo, A jako animals čili veškeré zvířectvo,
T jako things čili věci, které nás obklopují a často jsou nezbytným prvkem našeho bytí a H jako humans čili lidé. A mimo jiné jde i o anglický výraz pro cestu, jak příhodné.

Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.