Česká televize nám pomáhá už 27 let

Sdílet článek

V květnu uběhlo 27 let od okamžiku, kdy Česká televize poprvé vysílala Dobročinnou akademii, a to ze sokolovny v Praze v Ječné ulici. 

Již 27 let pomáháme lidem s poškozením míchy a jejich rodinám vyrovnat se s velmi těžkou životní situací. Motivujeme, ukazujeme smysl dalšího života a učíme, jak získat co největší samostatnost a nezávislost na pomoci druhých. 

Česká televize se stala naším prvním, velkým a trvalým podporovatelem a partnerem. Děkujeme za to!

Česká televize je Centru Paraple partnerem, který již v roce 1994 podpořil jeho založení a od té doby trvale podporuje jeho činnost. Nejprve připravila pořad Dobročinná akademie, jako oslovení veřejnosti s žádostí o pomoc, který vysílala každý rok až do roku 2014. Od roku 2015 pak podporuje činnost Centra Paraple charitativním dílem pořadu StarDance, ve kterém vystupují i účastníci na vozíku. Kromě finanční podpory Centra Paraple velmi pozitivně ovlivňuje i to, jak veřejnost vnímá lidi s hendikepem.

Velmi si vážíme vytrvalé přízně České televize, která je nám po celou dobu existence našeho centra mocným partnerem, sehrává nezastupitelnou úlohu v osvětě a popularizaci naší činnosti a zároveň je pro nás významnou oporou pří získávání finan­čních prostředků, tolik potřebných pro naši práci.

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.