Zažít den jinak a dát nejen studentům možnost vyzkoušet si, jaké to je pohybovat se v prostředí některých pražských fakult na vozíku. To byl hlavní cíl akce Den na vozíku, který se konal ve čtvrtek 11. listopadu a jehož patrony se stali rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima a ředitel Centra Paraple (CP) David Lukeš.

A co se v rámci Dne na vozíku konkrétně dělo? Na Právnické fakultě (PRF) a na Fakultě humanitních studií (FHS) byly k dispozici čtyři vozíky a spolu s nimi i instruktoři nácviku soběstačnosti z Centra Paraple. Ti pomáhali nejen studentům, ale i kvestorovi UK Tomášovi Horáčkovi, proděkance FHS Ivaně Holmerové, tajemníkovi PRF Alešovi Hájkovi a tajemníkovi FHS Karlovi Strnadovi, kteří si chtěli vyzkoušet náročnost pohybu na vozíku, a to včetně plnění několika úkolů – např. půjčit si knihu v knihovně, občerstvit se v menze nebo vyzkoušet bezbariérovost toalet. Studenti i zástupci univerzity pak sami mohli vyhodnotit jejich náročnost. Zde je jedna reakce účastnice akce za všechny: „Vyzkoušela jsem si jízdu na vozíčku na Právnické fakultě. Jen mě mrzí, že jsem zapomněla poděkovat milému “průvodci” (pozn.: Jiří Čeloud, instruktor nácviku soběstačnosti CP) za ochotu, zodpovězení všech dotazů a celkově za provedení činnostmi z běžného dne. Jinak to byl opravdu nezapomenutelný a nepopsatelný zážitek. Děkuji moc za možnost.“

Součástí akce bylo také slavnostní poklepání základního kamene u příležitosti zahájení výstavby bezbariérového vstupu do Právnické fakulty. Na závěr úspěšného dne Centrum Paraple poděkovalo zástupcům Univerzity Karlovy, rektorovi Tomáši Zimovi, prorektorce pro studijní záležitosti Mileně Králíčkové, děkance FHS Marii Pětové a zástupcům UK POINTU, za vzájemnou pomoc v oblasti zlepšování podmínek hendikepovaných studentů v České republice. To vše jako odraz nedávno podepsaného memoranda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Centrem Paraple.

Akce také měla za cíl získat finanční prostředky na podporu naší činnosti. Po celý den tak bylo možné na všech fakultách UK zakoupit společný symbol Centra Paraple a Univerzity Karlovy – originální dřevěnou brož, navrženou speciálně pro tuto příležitost. 

Celkový výtěžek dosáhl částky 30 705 Kč. Děkujeme! 

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.