Univerzita Karlova a Centrum Paraple ve čtvrtek 11. 11. společně uspořádali první Den na vozíku. Cílem akce bylo dát studentům možnost vyzkoušet si, jaké to je pohybovat se v prostředí fakult na vozíku, a zároveň získat finanční pomoc na podporu činnosti Centra Paraple. Po celý tento den bylo možné zakoupit společný symbol – originální dřevěnou brož, navrženou speciálně pro tuto příležitost.

A co se v rámci Dne na vozíku dělo? Na Právnické fakultě a na Fakultě humanitních studií byly k dispozici čtyři vozíky a spolu s nimi i naši instruktoři nácviku soběstačnosti. Ti pomáhali studentům, kteří si chtěli náročnost pohybu na vozíku osobně vyzkoušet, a to včetně plnění několika úkolů (např. půjčit si knihu v knihovně nebo se občerstvit v menze). Součástí akce bylo také slavnostní poklepání kamene u příležitosti zahájení výstavby bezbariérového vstupu do Právnické fakulty, diskuzní fórum za účasti rektora Tomáše Zimy, prorektorky Mileny Králíčkové, ředitele Centra Paraple Davida Lukeše a zástupců UK Pointu.

Den na vozíku byl zároveň konkrétním odrazem nedávno podepsaného memoranda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Centrem Paraple. Patrony akce se stali rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Děkujeme za spolupráci!

Sdílet galerii
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.