HAVAJ NA PŘEHRADĚ – KLIENTI SI VYZKOUŠELI PARAPADDLEBOARD

„Z nového parasportu jsou účastníci netradiční akce na Brněnské přehradě nadšení. Parapaddleboard by měli zkusit všichni, myslí si Tomáš Pětník, který se díky speciální sedačce pro vozíčkáře

odvážil na paddleboard poprvé v životě.“

Tradiční rozesílka z Brna VOZÍČKÁŘ – on-line zajímavosti a novinky byla v jednom z článků zaměřena na sport, respektive sportovní možnosti lidí na vozíku. Vodní hladina, pádla a rovnováha, to vše je paddleboard či spíše parapaddleboard, se kterým máme zkušenosti i na úseku pohybové terapie u nás v Centru Paraple. Tato populární aktivita je na vzestupu a užít si ji mohou také lidé s tělesným hendikepem.

Článek naleznete na stránkách 

http://www.vozickar.com/havaj-na-prehrade-klienti-si-vyzkouseli-parapaddleboard/.

KDO SE POSTARÁ O PEČOVATELSKÉ SLUŽBY?

„Pečovatelská služba je jedním ze základních předpokladů, aby senioři a lidé závislí na pomoci mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Poptávka však v České republice ročně výrazně překračuje dostupné kapacity, chybějí stovky tisíc potřebných hodin pomoci. Na vině jsou finance i nedostatek personálu.“

Reflektor, jedna z rubrik webového portálu MŮŽEŠ – čtení pro ty, kteří to nevzdávají, přinesl začátkem září aktuální pojednání o situaci v pečovatelských službách, které patří mezi nejrozšířenější formu terénní sociální péče. Celkem je v Česku registrováno šest set osmdesát dva poskytovatelů této služby, jež může být využívána i lidmi se sníženou soběstačností následkem míšního poškození.

Je proto dobré být v obraze a celou reflexi si přečíst na stránkách →

https://www.muzes.cz/pecovatelska_sluzba/.

NA CESTY LZE BEZPEČNĚ VYRAZIT I VLAKEM

„Konečně se můžeme vydat za zážitky, poznáním, rekreací i rehabilitací bez velkého rizika, že bychom se mohli nakazit zákeřným koronavirem. Jednou z možností, jak opustit čtyři stěny našich bytů a vyrazit za lepší náladou a zdravím do přírody, do lázní nebo prostě jen tam, kde je nám příjemně nebo kde jsme ještě nebyli, je železnice. Přitom i cesta vlakem může být cíl.“

V třetím letošním vydání Časopisu MOSTY je na straně 40–42 pěkný článek o cestování po železnici. Text je pochopitelně zaměřený na možnosti bezbariérového cestování, a to po Česku, třeba do lázní či hor, nebo mezinárodně, kdy jsou cílovou destinací například Drážďany, Berlín, Mnichov, Linec, Vídeň, Varšava, Krakov, Bratislava nebo Budapešť.

Aktuální vydání zmiňovaného časopisu najdete na odkazu →

https://nrzp.cz/ wp-content/uploads/2021/07/Mosty_3_2021_web.pdf.

WHEELZ – JE TO PROSTĚ VÁŠEŇ,

ADRENALIN A LEGRACE

„Američan Aaron WHEELZ Fotheringham se narodil s chorobou zvanou spina bifida, což znamená, že nikdy nemohl používat nohy. Zpočátku sice používal berle, ale od osmi let je definitivně odkázán na ortopedický vozík. Jednou šel se svým bratrem do skateparku a sledoval ho při tricích na BMX. Pak se snažil dělat totéž co bratr, ale na svém vozíku…“

Aaron WHEELZ je výjimečná osobnost, se kterou se můžete seznámit na stránkách letního vydání on-line časopisu VOZKA – magazín o životě a pro život na vozíku. Tenhle kluk předvádí se svým speciálním mechanickým vozíkem tak dechberoucí kousky, že má dokonce vlastní model vozíku/angličáku od známe značky Hot Wheels.

Inspirující příběh a rozhovor s Aaronem naleznete na →

https://www.vozka. org/userdata/pages/100/vozka_leto-2021_10_7_-final_orig_kompr_kvalit. pdf.

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.