Přehled moderních postupů vyšetření a léčby pacientů s postižením funkcí ruky přináší nová kniha, která nedávno vyšla pod záštitou České společnosti terapie ruky České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého. Do tohoto mimořádného počinu v oblasti rehabilitační medicíny, ergoterapie a fyzioterapie přispělo svými zkušenostmi patnáct lékařů a terapeutů z celé České republiky.

Odborná publikace s jednoduchým názvem Terapie ruky je určena zejména těm odborníkům, jejichž vzájemná spolupráce je nezbytnou podmínkou úspěšné léčby pacientů s poraněním či onemocněním horních končetin. Využijí ji tak ergoterapeuti, fyzioterapeuti a lékaři, kteří se zabývají problematikou ruky z hlediska své profese, tedy traumatologové, neurologové, revmatologové nebo například ortopedové, ale přínosná jistě bude i pro studenty oborů ergoterapie, fyzioterapie nebo všeobecného lékařství.

Část knihy je věnovaná i rehabilitaci ruky u lidí po poškození míchy. A proč je právě tento druh rehabilitace tak důležitý? Ruka člověka po poškození míchy se stává jeho jediným prostředkem pro základní sebeobsluhu, mobilitu, vyprazdňování, zaměstnání, volnočasové aktivity i intimní život. Pokud je tedy její funkce snížena, omezena nebo dokonce ztracena, má to na kvalitu života negativní dopad. Proto by člověk po poškození míchy neměl podceňovat jakékoli změny funkce svých horních končetin nebo výskyt obtíží, které na nich zaznamená. Jejich přehlížením či ignorováním si totiž může své fungování v běžném životě velmi, a přitom třeba zbytečně, zkomplikovat. Z těchto důvodů nabízíme klientům Centra Paraple již několik let vysoce specializovanou péči zaměřenou na terapii ruky.

Knihu recenzenti označili za mimořádný počin a vítané obohacení v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny a fyzioterapie. Dostupná je na e-shopu → https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5767-3 a ve Skriptárně – prodejně Vydavatelství Univerzity Palackého ve Zbrojnici, ale také u stálých partnerů, kterými jsou nakladatelství a knihkupectví Academia v Praze a Brně, knihkupectví Karolinum v Praze nebo Univerzitní knihkupectví Ostrava. 

Ke knize Terapie ruky bych ještě ráda uvedla, že je velkým počinem a že dozajista pomůže zvýšit kvalitu rehabilitační péče o ruku. S kolegyní Veronikou Liďákovou (Ergoterapie IRAM a společnost Libella) jsme do ní přispěly kapitolou týkající se rehabilitace ruky u lidí po poškození míchy, o jejímž významu jsem se již zmínila. Přesto ještě doplním, že tetraplegici, ale i paraplegici, jsou často sužováni syndromy z přetížení a dalšími obtížemi, na které se pod tíhou a závažností základní diagnózy někdy zapomíná. Největší odměnou pro mě bude, pokud se v knize inspirují ergoterapeuti a fyzioterapeuti, a začnou se terapií ruky u našich klientů více zabývat!

Poděkování

Patronát nad publikací převzala Česká společnost pro terapii ruky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a vznikla za podpory Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a grantu IGA FZV.

Mé osobní poděkování patří také lidem, kterým vděčná za to, že mě k terapii ruky přivedli. V první řadě fyzioterapeutce a ergoterapeutce Zdeňce Faltýnkové, lékaři Igoru Čižmářovi a fyzioterapeutce Miladě Kukačkové. Díky nim uvažuji komplexněji a přemýšlím o podstatě terapie ruky jinak než dřív. Snad se ten proces nikdy nezastaví.

Terapie ruky je v Centru Paraple poskytována jak v rámci sociálně-rehabilitačních pobytů, tak v rámci ambulantních návštěv. 

Pokud chcete vědět víc, obraťte se na mě na e-mailu:
zuzana.gregorova@paraple.cz

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.