Jubilejní desátá aukce ve prospěch Centra Paraple

Sdílet článek

Poslední květnovou neděli se v rámci 85. aukčního dne Galerie KODL na pražském Žofíně dražilo celkem dvě stě dvacet mimořádných uměleckých děl, z toho pět ve prospěch Centra Paraple.   

Znovu trochu jinak

Stejně jako předešlá podzimní, i tato aukce se uskutečnila bez přítomnosti veřejnosti. Dražba proběhla on-line na specializovaném aukčním portálu → artslimit.com. Kupující také mohli plnou mocí pověřit zástupce galerie a podat pevný limit či dražit po telefonu. 

Galerie KODL

Národní 7, Praha 1, 110 00 

tel.: +420 251 512 728 

mobil: +420 602 117 440 

e-mail: galerie@galeriekodl.cz

web: www.galeriekodl.cz

Samotné aukci předcházela tradiční předaukční výstava, která tentokrát neprobíhala výhradně v on-line prostoru, prostřednictvím virtuální prohlídky expozice na galerijním webu, ale již byla možná i osobní návštěva přímo v prostorách Galerie KODL. Výstava byla završena právě aukcí konanou 30. května na Žofíně. 

Děkujeme všem umělcům, dárcům a dražitelům! Velké díky patří majitelům a týmu Galerie KODL, Františku Vyskočilovi a partonům aukce Janu Kačerovi a Zdeňku Svěrákovi.  

Jak to dopadlo?  

Byla vydražená umělecká díla za takřka 320 milionů korun a prodáno 98 % položek. 

Nejdražším prodaným dílem se stalo plátno Noční slavnost (Ohňostroj) od Toyen, vydražené za 36,5 milionu korun.  

Další obraz od Toyen, Jarmark, byl druhým nejdráže prodaným dílem a kupující jej pořídil za
30,2 milionu korun. 

Třetím nejúspěšnějším dílem aukce byla raná malba Františka Kupky Koupání z roku 1904, vydražená za 25,2 milionu korun. 

A Paraple?  

V rámci dobročinné dražby ve prospěch Centra Paraple se zájemci utkali o pět položek autorů, kteří svá díla do dražby velkoryse vložili a výtěžek (v plném rozsahu či zčásti) věnovali v náš prospěch. Ten činil 745 000 korun a byl na konto Centra Paraple předán již podesáté. 

Peníze poputují na financování pobytové služby sociální rehabilitace pro lidi s poškozením míchy a další aktivity Centra Paraple.  

„Víme, jak je v této složité době daleko těžší získat finanční prostředky na fungování sociální služby a že potřebných projektů je mnoho. Velmi si vážíme spolupráce s Galerií KODL a propojení s umělci, kteří darují svá díla, a na aukčních dnech se samotnými dražiteli. Individuální fundraising je každým rokem významnější složka celkových příjmů,“ uvedl ředitel Centra Paraple David Lukeš. 

Představení tvůrců a jejich děl

David Černý: Zátopkovy nohy

komb. tech., 2016, v. 100 cm

Ikonická práce z ateliéru známé a vyhledávané postavy české výtvarné scény Davida Černého vznikla jako součást instalace u příležitosti Letních olympijských her v brazilském Rio de Janeiru, které se uskutečnily v roce 2016. 

Autor se inspiroval naším nejznámějším běžcem a dost možná jedním z největších atletů všech dob, Emilem Zátopkem, který za svůj život vytvořil neuvěřitelných osmnáct světových rekordů. Právě Zátopkovo legendární heslo „Nemůžeš? Přidej!“ zhmotnil Černý do podoby stylizovaných pohybujících se nohou, které zavěsil do prostoru. 

Vyvolávací cena: 150 000 Kč

Dosažená cena: 160 000 Kč

Ve prospěch Centra Paraple: 160 000 Kč

Federico Díaz: Outside Itself, No. 1

ABS plast, sféry 5 cm, 2011, 67 × 132 × 45 cm

Unikátní dílo, nejen způsobem svého vzniku, reprezentuje tvorbu světově uznávaného česko-argentinského umělce Federica Díaze, pro jehož práce je typický hluboký zájem o vztah vědy a umění. Spoluformován inspiračními zdroji napříč uměním celého 20. století dochází Díaz k svébytnému a výrazově mnohovrstevnatému sebevyjádření. Umělec do aukce věnoval segment instalace, která vznikala po dobu čtyř měsíců jako součást 54. bienále v Benátkách.

Podobu monumentální práce Outside Itself postupně vytvářeli dva roboti, kteří seskupovali tisíce černých kuliček do masivní formy na základě proměn okolního světla a pohybu návštěvníků. 

Vyvolávací cena: 300 000 Kč

Dosažená cena: 300 000 Kč

Ve prospěch Centra Paraple: 120 000 Kč

Alžběta Jungrová a Michal Škapa: Enter Exit

komb. tech. (digitální fotografie, laser cut, akryl), 2020, 50 × 70 cm

Sběratelsky atraktivní práce v sobě kloubí fotografický jazyk výrazné postavy současné české fotografie Alžběty Jungrové s výtvarnými tendencemi malíře a výtvarníka Michala Škapy. Výsledkem je svébytné velmi originální dílo, které zaujme nejen specifickou technikou vyřezávané překližky, ale také výraznou barevností, jež se prolíná s fotografickými částmi a vytváří mnohovrstevnatý příběh plný vnitřních dějů a přesahů. 

Práce navazuje na otevřenou sérii Alžběty Jungrové, ve které autorka oslovuje umělce z řad svých přátel a následně spoluvytvářejí velmi ojedinělá díla, která nesou charakteristický jazyk obou svých autorů. 

Vyvolávací cena: 80 000 Kč

Dosažená cena: 95 000 Kč

Ve prospěch Centra Paraple: 38 000 Kč

Stanislav Kolíbal: Cesta kamene

objekt (dřevo, sololit, kámen, zrcadlo), 1977, 120 × 90 × 6 cm

Mimořádné dílo jedné z klíčových osobností nejen českého umění posledních více než padesáti let je na českém trhu naprostým unikátem. Stanislav Kolíbal brzy názorově souzněl s umělci sochařského ateliéru Josefa Wagnera. Jeho vlastní plastické realizace se ale od nich lišily absolutní nezatížeností sochařským řemeslem a už od počátku je v jeho tvorbě znát zaujetí labilitou a pocitem nejistoty. 

V roce 1963 se jeho práce odklonila k abstraktním geometrickým formám, blízkým některým principům konstruktivismu a minimalis­mu, zůstala ale naprosto osobitá. Hloubka promyšlenosti skladby kompozice se směrem k sedmdesátým létům stále stupňovala. Oblíbenou sádru začaly střídat jiné materiály: dřevo, plechy, skla, provázky a nitě. Právě jakási materiálová surovost podtrhuje v předkládaném objektu Cesta kamene jeho minimalismus a zároveň naprostou suverenitu, s jakou autor buduje vnitřní příběh díla. Velká plocha podkladové desky nechává diváka plně se soustředit na nerovný objekt kamene, jenž zůstal jaksi mimochodem zachycen na spodní hraně obrazu. Stín, který jeho hladká hmota vrhá, ale ubíhá vzhůru, aby našel osové pokračování v zrcadle, z objektu vyčnívajícím. 

Celá práce je postavena na hledání vnitřní harmonie a napětí, jež je ovšem utvářeno prostřednictvím naprosto minimálních výrazových prostředků. Je fascinující sledovat vyspělost Kolíbalovy dobové tvorby nejen v kontextu umění českého, ale především v rámci tehdejších světových trendů.

Vyvolávací cena: 800 000 Kč

Dosažená cena: 950 000 Kč

Ve prospěch Centra Paraple: 380 000 Kč

Šárka Koudelová: Hand

olej na březové desce, 2017, 80 × 60 cm

Sběratelsky atraktivní obraz Hand z ateliéru nadané postavy současné umělecké scény Šárky Koudelové vznikl v rámci volného malířského cyklu, ve kterém autorka tematizovala motivy oka a ruky. 

Fokus na již zmíněné detaily lidského těla byl přirozeným výsledkem zkoumání podstaty malby. Nadneseně řečeno, vizuální informace vcházejí okem do těla malířky či malíře a po lehce záhadném trávicím procesu vychází ven rukou. Oko a ruka jsou tedy zásadními činiteli vzniku obrazu. 

Malba na dřevě Hand navíc do malířského kontextu staví známou „ruku filozofů“, tedy symbol důležitý v alchymii, jehož první známá ilustrace a popis pochází z knihy Isaaca Hollanda ze 17. století. V nejzářivějších místech plamenů se nad prsty ukrývají znamení, kterým i v jejich původní ostré podobě prý rozumí jen ten, kdo je skutečným filozofem. 

Autorčina typická struktura vykresluje hlavní motiv na hladkém přechodu pozadí a odstíny šedi dávají vyniknout barevnému spektru. 

Vyvolávací cena: 70 000 Kč

Dosažená cena: 95 000 Kč

Ve prospěch Centra Paraple: 47 500 Kč

Zdroj: Galerie KODL

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.