KONFERENCE U PŘÍLEŽITOSTÍ MEZINÁRODNÍHO DNE PORANĚNÍ MÍCHY ZNOVU V CENTRU PARAPLE

Sdílet článek

Mezinárodní den poranění míchy byl v roce 2016 ustanoven na 5. září. Letošní dvoudenní zářijová (3.-4. 9.) konference k této příležitosti se konala opět v Centru Paraple a jejím hlavním tématem bylo Zůstaňte zdraví za pomoci telekomunikace a telemedicíny.

Hlavní téma konference volně navazovalo na to loňské, které se věno-valo udržení kondice v období pandemie. Téma telemedicíny se však neváže přímo na pandemii a poslední dobou jde spíše o marketingové pojmenování péče ve virtuálním prostředí, protože telemedicína je zde již od doby, kdy nám lékaři radí na dálku. Aktuální období pochopitelně napomáhá velkému rozmachu všech vzdálených bezkontaktních tera-pií, a tedy i telemedicíně. Nicméně vzhledem k charakteru poskytování služeb v Centru Paraple a vlastně i v celém spinálním řetězci víme, že se bez osobního a komunitního kontaktu neobejdeme, jedná se totiž základní aspekty sociální služby.

Proměny služeb Centra Paraple a také organizací ParaCentrum Fénix a Česká asociace paraplegiků – CZEPA byly přítomným představeny v první části pátečního programu, hned po promítnutí úvodního videa, které přineslo rozhovory se zaměstnanci a klienty Centra Paraple, ve kterých reagovali na dotazy týkající se jejich vlastního prožívání covi-dové pandemie. V dopoledním bloku byla dále Veronikou Liďákovou (Ergoterapie IRAM a společnost Libella) představena služba Ergoterapie v terénu a Zdeňka Faltýnková (CZEPA) společně s Věrou Kunhartovou (Zdravý design) přednesly zajímavý příspěvek věnující se designu zdravotnických pomůcek. Zbytek dopoledního programu byl věnovaný představení dílčích činností CZEPA, jako je Hvězdný bazar, Vozejkmap nebo projektu Peer Mentoring.

Odpoledne patřilo odborníkům z řad České společnosti pro míšní léze, kteří prezentovali aktuální poznatky z problematiky míšního poranění.

První den konference byl zakončen hvězdnou akcí v pobočce Hvězdného bazaru v Karlíně, kde byla dosažena nejen rekordní tržba, která poputuje na rozvoj CZEPA, ale byl zde uveden i nový míchaný nápoj představující jednotu v celém spinálním řetězci pojmenovaný Conste-lace (Souhvězdí).

Sobotní program se nesl v duchu mikrobiomu a duševní hygieny. Na tematické přednášky navazovaly i připravené workshopy. A protože mikrobiom je téma velmi zajímavé a aktuální, věnujeme mu značnou část našeho vydání.

Po oba dny bylo možné vyzkoušet si většinu elektrických přídav-ných pohonů k mechanickým vozíkům dostupných na českém trhu a sezná mit se i s dalšími produkty dodavatelů či výrobců kompenzačních pomůcek.

Celou akci uzavřelo setkání s Hostem pod Parapletem, kterým byl ten-tokrát významný český psychiatr Karel Nešpor a které, jako vždy, skvěle moderoval Vašek Uher.

Centrum Paraple hostilo konferenci k Mezinárodnímu dni poškození míchy možná naposledy, protože záměrem je její přesun do vhodněj-ších konferenčních prostor, které umožní lepší kontakt mezi přednáš-kovým sálem, vystavujícími a jednotlivými workshopy.

Děkujeme všem za účast, přednášejícím za obohacující informace, partnerům akce za jejich podporu a za dodání skvělého občerstvení společnostem PAUL a La Lorraine.

Těšíme se za rok opět na viděnou!

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.