V životě jsme se toho už naučili mnoho, zvládli jsme bezpočet složitých činností. Naučili jsme se jezdit na kole, číst nebo řídit auto. I kreslení se skládá z několika jednoduchých dovedností, které je třeba učit se jednu po druhé. A potom je spojovat do větších a větších celků, až jednoho dne všechny splynou a stanou se automatickými. Co vás ale možná překvapí je, že to, co potřebujete ke kreslení, není naučit se kreslit (tj. pohybovat tužkou po papíru), ale hlavně naučit se vidět! Chcete-li realisticky nakreslit to, co vidíte, potřebujete se naučit vnímat linie, prostor, vztahy (proporce), světla a stíny, celek.

Jak na to?

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou je koncipován tak, abyste se mohli soustředit na různé prvky odděleně. Projdete řadou elementárních cvičení, při kterých pracujete nejprve výhradně s liniemi. Potom přibudou plochy, prostor, proporce a teprve nakonec přijdou světla a stíny. První série cvičení vám pomůže zbavit se strachu z vedení čáry na papíře. Postupně získáte pevnou, a přesto citlivou a osobitou linii kresby. Následující etudy věnované výše zmíněným součástem kresby staví před váš mozek další a další úkoly, se kterými si analytická levá hemisféra neví rady, a proto přenechává prostor k práci hemisféry pravé. Pro levou hemisféru jsou například prostory a mezery mezi objekty „ničím“. Toto „nic“ prostě ignoruje, protože pro něj nemá žádný název. Levá hemisféra totiž nedokáže věci uchopit, pokud k nim nemůže přiřadit slovo – název, a tedy je někam zařadit. Co nemůže analyzovat, s tím si neví rady. Naproti tomu pravá hemisféra vnímá celostně, takže tvar „mezery“ vnímá jako rovnocenný tvaru objektu, a tudíž s ním dokáže pracovat. Kreslíme proto co nejvíce podle reality, jak zdůrazňuje autorka metody. Cílem těchto kurzů není, abyste si odnesli dokonalou kopii portrétu či autoportrétu „jako z Karlova mostu“. Cílem je, abyste začali vidět to, co jste doteď neviděli, abyste se uvolnili a zbavili se omezujících přesvědčení, že se něco nemůžete naučit. Již první den pochopíte, že jste se mýlili. Uděláte pokrok, který byste dříve považovali za výsledek letité práce.

Pravá a levá hemisféra

Popularita kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou nepochybně souvisí s rostoucím obecným povědomím o tom, že lidský mozek má obrovský nevyužitý potenciál. Naprostá většina lidí se v našich kulturních podmínkách celý život vzdělává výhradně skrze jazyk, a tedy zaměstnává převážně levou mozkovou hemisféru. Není potom divu, že naše pravá mozková hemisféra je poněkud „zaostalá“. A přitom právě v pravé polovině mozku je centrum naší tvořivosti, kterou potřebujeme využít vždy, když je třeba řešit problém. Tvořit znamená použít to, co znám a umím v nových souvislostech. Kombinovat, najít originální řešení. K tomu je potřeba dokázat věci i situace vidět z různých úhlů. Pravá mozková hemisféra je naším vzdělávacím systémem zanedbávána, protože „nemluví“ a „nepočítá“. Avšak probuzení pravé hemisféry, například právě kreslením, může významně rozvinout vaše schopnosti, které využijete v mnoha dalších oblastech. 

V říjnu se naučilo kreslit pravou mozkovou hemisférou i deset klientů Centra Paraple. Společně jsme jejich mozky přesvědčili o tom, že mohou přimět ruce kreslit věci takové jaké jsou, navzdory levé hemisféře.

Alena Andrysová 

„Od dětství jsem ráda kreslila a malovala, chodila jsem do ZUŠ v Hradci Králové. Absolvovala jsem Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, po maturitě jsem dva roky kreslila vzory tisků na látky (ÚBOK), a pak jsem vystudovala obor výtvarná výchova, český jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní, mimo jiné, vyučuji předmět ART na pražském gymnáziu Evolution.

S metodou Kreslení pravou mozkovou hemisférou jsem se seznámila v roce 2000, kdy se mi dostala do rukou kniha Betty Edwards Drawing on the Right Side of the Brain (poprvé vyšla v USA v roce 1979). Jednotlivá cvičení jsem většinou znala, ale nadchlo mě jejich uspořádání do systému, který umožňuje v neuvěřitelně krátkém čase změnit schopnost člověka kreslit. Postupy i názory autorky této knihy jsou v naprostém souladu se vším, co jsem se od mnoha výtvarníků v různých ateliérech zcela „tradičními“ postupy učila já sama. Výsledky této metody jsou fascinující, a proto jsem se v roce 2006 rozhodla, že se budu věnovat jejímu vyučování.“

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.