O nás

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Naše historie

Co předcházelo

 • Únor 1990 – Založení občanského sdružení Svaz paraplegiků, svépomocné organizace lidí ochrnutých po poškození míchy a jejich přátel. Cíl – pomáhat jednotlivým lidem s poškozením míchy a současně zlepšit zdravotní a sociální péči o tuto skupinu lidí.
 • Březen 1993 – Valná hromada Svazu paraplegiků. Zúčastnila se jí paní Olga Havlová. Na žádost Svazu paraplegiků na ní před přítomnými novináři podpořila program vybudovat Centrum informací a pomoci pro lidi s poškozením míchy.
 • Červen 1993 – Centrum informací a pomoci Svazu paraplegiků začalo poskytovat poradenské služby lidem s poškozením míchy v místnostech bývalé školky v Boloňské ulici v Praze 10. Během podzimu bylo majitelem budovy rozhodnuto, že původně plánované rozšíření činnosti zde nebude možné, a že ani pronájem nebude dlouhodobý.
 • 17. prosince 1993 – krizová schůzka přátel a podporovatelů centra a zástupců Svazu paraplegiků. Cíl – najít vhodné prostory a vybudovat centrum pro poskytování pomoci lidem s poškozením míchy. Své přátele Olgu Havlovou, Zdeňka Svěráka a další přivedl jeden ze zakladatelů Svazu paraplegiků, Jan Kašpar. Zdeněk Svěrák nabídl pomoc a navrhl centrum pojmenovat Centrum Paraple.
 • 17. května 1994 – Zdeněk Svěrák s Českou televizí uvedli na podporu Centra Paraple první Dobročinnou akademii. Pořad byl v letech 1994 – 2014 vysílán každoročně.

 

Otevření Centra Paraple

 • 31. 10. 1994 – Slavnostní otevření Centra Paraple
 • V období 1994 – 2000 poskytovalo Centrum Paraple poradenské služby lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám. Dále poskytovalo ambulantní sociální rehabilitaci, umožňovalo stáže a praxe studentům fyzioterapie, ergoterapie a sociální práce. Pořádalo v pronajatých zařízeních mimo Prahu týdenní instruktážní sociálně rehabilitační pobyty pro nové klienty s poškozením míchy. Začalo pořádat také instruktážní sportovní pobyty. Společně se Svazem paraplegiků a s podporou Ministerstva zdravotnictví a Vojtova centra v Římě pořádalo mezinárodní konference na téma léčení a rehabilitace lidí po poškození míchy.
 • Od r. 1994 – ředitelkou Centra Paraple se stala Alena Kábrtová (do r. 2013), fyzioterapii a ergoterapii vedla paní Zdeňka Faltýnková (do r. 2012), technický provoz vedl Bohumil Kábrt (do r. 2013).
 • V letech 1998 – 2000 probíhala bez přerušení provozu rekonstrukce budovy Centra Paraple.
 • 13. února 2001 –  slavnostní otevření rekonstruované budovy. Během následujících několika měsíců byla uváděna do plného provozu. Kromě ambulantních služeb začali klienti Centra Paraple využívat nejprve týdenní, později zejména 2 – 3 týdenní sociálně rehabilitační pobyty v budově centra. Činnost se dále rozšiřovala o počítačové kurzy, program Máma, táta na vozíku a kurz Zdravý životní styl.
  Centrum Paraple společně se Svazem paraplegiků a se zdravotnickými pracovišti léčícími pacienty po poškození míchy, usilovalo o zvýšení kvality zdravotní péče v této oblasti, o přijetí závazných pravidel – Spinálního programu ČR.
 • 6. března 2002 – V Centru Paraple se uskutečnilo jednání za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupců zdravotnických zařízení, zástupců Svazu paraplegiků a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany na téma přijetí spinálního programu a otevření spinálních jednotek, specializovaných na léčení pacientů s poškozením míchy. V červnu 2002 Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zřízení dalších 3 spinálních jednotek k již existující SJ v Brně.
 •  2009 – Uskutečnila se přístavba budovy Centra Paraple – přistavěno bylo křídlo budovy s další ubytovací kapacitou, velkou tělocvičnou, sklady, dílnou, počítačovou učebnou a dalšími prostorami.
 • Duben 2010 – slavnostní otevření přístavby
 • Srpen 2010 – Zdeněk Svěrák a Svaz paraplegiků založili obecně prospěšnou společnost Centrum Paraple se samostatnou právní subjektivitou.
 • Březnu 2016 – Ředitelem Centra Paraple se stal David Lukeš (od r. 2010 člen jeho správní rady).

Napište nám

Lidé v Centru Paraple

V Centru Paraple pracuje tým zkušených odborníků – sociálních pracovníků, psychologů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, pohybových terapeutů, sester a osobních asistentů. Pomáhají klientům zvládat náročnou životní situaci a žít život podle svých představ.

Odborný tým ve svém úsilí podporuje celá řada dalších profesí.

Celkem se na provozu Centra Paraple podílí kolem 70 kmenových zaměstnanců a 30 externistů.

POD PARAPLETEM

Pod Parapletem propojujeme svět vozíčkářů se světem života bez vozíků a přibližujeme veřejnosti stěžejní činnost Centra Paraple.

Pod Parapletem je kulturní centrum s širokým spektrem aktivit, které v rámci činnosti Centra Paraple přinášíme nejen občanům Prahy 10, ale i široké veřejnosti. Kromě divácky oblíbených večerů Host pod Parapletem organizujeme další akce, při kterých si může přijít každý na své. Rodičům s dětmi nabízíme divadla, sezónní tematické akce – čarodějnice a mikulášskou a další. Součástí projektu jsou také edukační aktivity – Semináře a panelové diskuse s odborníky v oboru, které jsou zpravidla spojené s prohlídkou Centra Paraple. Tyto aktivity přímo či nepřímo seznamují účastníky s problematikou života na vozíku a celospolečenskými tématy, jako je rozvoj kultury a podpora diskuse ve společnosti.

Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.