Aukce pro Paraple se stala pravidelnou součástí aukcí Galerie KODL a je jednou z nejvýznamnějších podpor Centra Paraple. Považuji za velkou čest být součástí této krásné společnosti, ve které takřka hmatatelně cítíte touhu pomáhat. 

Každý rok zajišťuje Martin Kodl se svým týmem díla do aukce na podporu činnosti naší organizace. Stalo se již tradicí, že současní umělci do těchto dobročinných aukcí darují svá špičková díla. Patří jim za to náš respekt a poděkování. 

Martin Kodl také stále přichází s novými úspěšnými nápady, jak co nejvíce zvýšit získanou částku. Uvědomuji si jeho osobní odpovědnost a přání pomáhat. Připomíná mi to historku, kterou mi kdysi vyprávěla Alena Kábrtová: Karel Gott byl pozván do benefičního pořadu České televize Dobročinná akademie, který předcházel nynějšímu propojení se zábavním pořadem StarDance. Pokora a částečná nervozita Karla Gotta, který si přál, aby jeho vystoupení bylo co nejlepší, a tím i nejvíce pomohlo dobré věci, jsou stejné jako chování Martina Kodla před Aukcí pro Paraple. 

Do zatím poslední aukce byla zařazena také díla zmíněného Karla Gotta, jejichž vlastníci se rozhodli věnovat část výtěžku ve prospěch našeho centra. Poskytnutí části vydražené částky z prodeje jejich děl domluvil Martin Kodl i s umělci Pastou Onerem, Jaroslavem Rónou a Rudolfem Burdou. Výnos z dražby děl Patrika Hábla, Jana Kalába a Ivany Štenclové byl poukázán Centru Paraple v plné výši. 

Mimořádné poděkování patří také štědrým dárcům z řad klientů galerie, kteří se rozhodli Centrum Paraple touto cestou podpořit.

Všem upřímně děkujeme za podporu a spolupráci!

Rudolf Burda – Inspirací je mi vesmír a příroda

Měl jste od dětství jasný cíl stát se výtvarníkem?

Kam až moje paměť sahá, od dětství jsem rád kreslil a modeloval. Nijak jsem nad tím nepřemýšlel — prostě mě to moc bavilo. Bylo to asi tím, že můj dědeček i tatínek byli výtvarně nadaní, milovali svět umění a literatury a tím mě silně ovlivnili a nepřímo nasměrovali na mou uměleckou dráhu. Oběma za to do nebe děkuji. 

Vždy mě fascinoval vesmír, makrokosmos a mikrokosmos, divoká příroda. Každý detail, ať již se jedná o úžasnou strukturu mechu, či povrch planety. Vše je podprahově zakleto v mých skleněných objektech a nerezových sochách. 

Nenásilně se pokouším tento úžasný svět otevírat i svému synovi.

Rudolf Burda (* 1973)

Dlouhodobě se věnuje tvorbě sochařských objektů ze skla a nerezové oceli. Preferuje minimalismus, čisté formy a geometrizující střídmost. Inspiruje se estetikou kubismu, funkcionalismu a konstruktivismu, ale také mikro- a makrostrukturami přírody. Důraz klade na precizní zpracování za využití jak tradičních, tak nejmodernějších technologií. 

Jeho díla najdete v Muzeu moderního umění na Floridě či v soukromých sbírkách královské rodiny v Bahrajnu či sultána Malajsie. V čínském Macau je jeho práce zastoupena ve významné privátní sbírce. Jeho nerezová socha BIG ROTATION je umístěna v nové centrále společnosti Leica v německém Wetzlaru. 

Je pro vás tvorba soch více práce nebo stále převažuje radost?

Veškerá moje činnost, která končí výsledným dílem, je pro mě čirá radost z tvorby. A nebál bych se snad i troufale říci, že tvorbu cítím jako životní poslání. Bez této radosti bych nebyl schopen pracovat.

Kdo je vaší největší inspirací?

Mám mnoho oblíbených výtvarníků, ale nikdo z nich pro mě není inspirací ve výtvarném slova smyslu. Mou nejsilnější inspirací je vesmír a příroda.

Vždy mě fascinoval vesmír, makrokosmos a mikrokosmos, divoká příroda. Každý detail, ať již se jedná o úžasnou strukturu mechu, či povrch planety. Vše je podprahově zakleto v mých skleněných objektech a nerezových sochách.

Byla Aukce pro Paraple v rámci aukčního dne Galerie KODL první podpořenou charitativní dražbou ve vaší kariéře? Co bylo motivací, znáte osobně někoho s poškozením míchy?

S Aukční síní Kodl / Kodl Contemporary velice rád spolupracuji a zúčastnil jsem se již několika úspěšných aukcí a vždy mě fascinuje, že výsledek aukce je spojen se šťastným sběratelem mého díla a nemalou částkou věnovanou na dobrou věc. Na to jsem opravdu hrdý. 

Aukcí jsem se mimo jiné rád zúčastnil i proto, že mám osobně několik přátel vozíčkářů. A Centrum Paraple považuji za opravdu smysluplný a fungující projekt.

Na co se aktuálně nejvíce těšíte a na čem pracujete?

V současné době mám rozpracováno několik skleněných objektů. Současně začínají práce na mém velmi zásadním díle do veřejného prostoru v Praze. Bude se jednat o minimalistické geometrické dílo mimořádně velkých rozměrů z vysoce leštěného nerezu. Zároveň pracuji na budování svého nového ateliéru, který bude vetknut do naší divoké krásné zahrady.

Ivana Štenclová – Tvůrčí svět mě pohltil

Kreslila jste si odmalička, byla to jasná cesta stát se výtvarnicí?

Kreslení, malování i kreativní tvoření obecně mě odmala velmi naplňovalo. Ostatně jako, myslím si, většinu dětí. Nijak jsem nevynikala. Stejně tak mě bavila zvířata, číst si o nich, starat se o ně a chovat je. 

Zlom se odehrál až ke konci základní školy, kdy jsem se jen tak zkusmo zkoušela připravit na talentové zkoušky na střední školu. Díky skvělé pedagožce se mi otevřely možnosti, jak s tvůrčí energií zacházet, a tento svět mě pohltil. Pak následovala Střední uměleckoprůmyslová škola v Opavě a AVU v Praze. Měla jsem štěstí na výborné učitele a profesory.

Ivana Štenclová (* 1980)

Ivana Štenclová je pozoruhodná malířka, která se může pochlubit celou řadou výstavních úspěchů, ale i četným zastoupením ve významných sbírkách. 

Tvorba autorky je výrazně ovlivněna původně kresebným školením, které se soustavně, někdy cíleně, ale mnohdy svévolně promítá do její umělecké produkce. Vrstevnatost se stala tématem, jež prostupuje celou teoretickou, ale i praktickou částí její práce. 

Ve svých dílech spojuje samostatně vizuálně nefunkční části, které teprve dohromady vytváří cílený obrazec náročný svou propracovaností. Tato komplikovanost se staví do určitého kontrastu k banalitě každodennosti a kráse obyčejných momentů, jež ji inspirují.

Je pro vás kresba práce, nebo stále více převažuje radost?

Čas strávený v ateliéru je pro mě odměna a práce je radost. Domnívám se, že když je jakákoli umělecká činnost prováděna rutinně, bez osobní invence, oproštěna od nějaké emotivní naléhavosti, je to na ní strašně znát a její samotné podstatě to ubližuje.

Kdo je vaší největší inspirací?

Inspirací je mi život, dění kolem, prožité okamžiky, vzpomínky, staré fotky, rodina, děti.

Domnívám se, že když je jakákoli umělecká činnost prováděna rutinně, bez osobní invence, oproštěna od nějaké emotivní naléhavosti, je to na ní strašně znát a její samotné podstatě to ubližuje.

Byla Aukce pro Paraple v rámci aukčního dne Galerie KODL první podpořenou charitativní dražbou ve vaší kariéře? Co bylo motivací, znáte osobně někoho s poškozením míchy?

Myslím si, že když se člověku naskytne smysluplná příležitost jak pomoci lidem, kteří se nacházejí v tíživé zdravotní nebo životní situaci, tak ji má využít. Je-li to samozřejmě v jeho silách a možnostech. Nikdy nevíme, kdy se karta obrátí. 

V roce 2020 jsem kromě Aukce pro Paraple podpořila také charitativní projekt na podporu Nadace Naděje v Praze a Středisko rané péče Sluníčko v rámci Oblastní charity Hradec Králové. V minulosti jsem darovala obrazy například do aukcí pro projekty Máme otevřeno, Mobilní hospic Ondrášek nebo Nadaci Veronica.

Osobně nikoho s poškozením míchy neznám.

Na co se aktuálně nejvíce těšíte a na čem pracujete?

Stávající situace je komplikovaná. Momentálně probíhá moje uzavřená výstava v Milan Dobeš muzeu v Ostravě. Na tuto akci jsem se velmi těšila, avšak otevřeno bylo pouze dva dny. 

Jestli se vše ustálí a začne alespoň v nějakém omezeném kulturním režimu fungovat, tak bych měla od května vystavovat v Oblastním muzeu v Mostě a poté od srpna v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech. 

Vždy se těším, že prostřednictvím těchto projektů zavítám do nových míst a poznám spoustu zajímavých lidí.

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.