SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU KARLOVOU – TRADIČNĚ I NOVĚ

Sdílet článek

Čtvrtek 22. července nebyl v Centru Paraple pouze dnem veselí, při kterém jsme oslavili narozeniny Zdeňka Svěráka a potkali se s našimi přáteli na akci Sejdeme se na zahradě. Stal se i mimořádným dnem pro odborné partnerství v rámci podepsaného memoranda o spolupráci s Univerzitou Karlovou. Tento akt nebyl jen formálním potvrzením již probíhající spolupráce, ale mnohem obsáhlejší společné touhy vylepšit životní podmínky lidí s hendikepem.

Mimo již dlouho fungující spolupráci s lékařskými fakultami a Fakultou tělesné výchovy a sportu jsme ukotvili další stěžejní okruhy spolupráce, kterými jsou:

  • Výzkumná, poradenská a praktická činnost v oblasti lékařství (zejména zpracování rešerší, ale i hledání řešení palčivých témat z oblasti života lidí s poškozením míchy);
  • Konzultační a poradenská činnost v oblasti právní pomoci klientům Centra Paraple;
  • Spolupráce na grantovém fundraisingu (především oblast státních dotací);
  • Kurzy a školení;
  • Spolupráce v oblasti zkvalitňování bydlení a poskytování služeb hendikepovaným studentům Univerzity Karlovy;
  • Vzájemné poskytování prostor pro akce pořádané Centrem Paraple a Univerzitou Karlovou;
  • Spolupráce na rozvoji celoživotní péče poskytované lidem s poškozením míchy;
  • Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch Centra Paraple.

Aktuálně nám Univerzita Karlova poskytla prostory pro náš archiv a na čtvrtek 11. listopadu připravujeme společnou akci Den na vozíku, na které si budou moci studenti, profesoři i kdokoli z příchozích vyzkoušet, jak jsou jednotlivé fakulty bezbariérové. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách a sociálních sítích začátkem listopadu.

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.