Svět pohledem z koňského hřbetu

Sdílet článek

Hipoterapie je terapeutická metoda, která využívá jako léčebný prostředek speciálně připraveného koně, konkrétně jeho pohyb v kroku. A proč právě koně? Protože jeho pohyb má podobnou mechaniku jako u člověka. 

Pohyb na koni napomáhá ovlivnit porušené pohybové vzorce klienta. Koňský hřbet v chůzi je výbornou balanční plochou, na které je možné zapojit i hluboko uložené svaly. Nesporně pozitivní vliv mají i další aspekty hipoterapie jako je příjemná psychická stimulace, venkovní klidné prostředí, teplo koňského těla, socializace se členy týmu i samotným zvířetem. Hipoterapie podporuje veškeré smyslové vnímání a nabízí jinou prostorovou dimenzi, než na kterou je klient zvyklý, proto jde o velmi vhodný způsob rehabilitace také pro lidi s poškozenou míchou. 

Centrum Paraple dojíždí již několik let na hipoterapii do jezdeckého klubu Počin v Dolních Počernicích, kde jsme našli po všech stránkách skvělé zázemí. 

Pokud si nejsme jisti, že by klient při jízdě na koni udržel rovnováhu, můžeme začít s nácvikem sedu a stability na rehabilitačních válcích a hipoterapii zkusit později.

Na hipoterapii mohou vyrazit i klienti s vyšším spinálním poškozením, pro které by samotná jízda na koni byla příliš náročná. Jako formu terapie využívají krmení, hlazení a pobyt v přítomnosti koní a samoz­řejmě i ostatních klientů.

Hipoterapie probíhá vždy od září do června, během letních prázdnin koně odpočívají a nabírají sílu na další sezonu. Pro nadcházející rok je nově stanoven váhový limit jezdců, a to na devadesát kilogramů, který má sloužit jako ochrana koní před přetížením.

Příjezd na místo činu.
Nájezd na plošinu pro přesun.
Hurá na koňský hřbet.
Týmová práce. 
Sluší nám to i zezadu.
Přípravy na přesun zpět.
Pomocných rukou je vždycky dost.
Doplnění energie.
Vše probíhá pod odborným dohledem.
Pád nebo opora? Opora!
Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.