VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

Sdílet článek

Centrum Paraple i v letošním roce naplnilo svou zákonnou povinnost a vydalo výroční zprávu. Co se v ní dočtete? 

Po úvodním slovu ředitele Davida Lukeše, shrnují rok 2020 manažerka služeb Marie Vydrželová a finanční manažerka Štěpánka Antošová. Není asi překvapením, že také v naší výroční zprávě hraje velkou roli téma koronavirové pandemie. Loňský rok se tak i u nás z velké části nesl v duchu nutných opatření a omezení poskytování některých služeb, což vedlo k poklesu určitých vykazovaných hodnot.

Víte, že naši zaměstnanci absolvovali 1 382 hodin odborného vzdělávání?

Kapitola Naše služby ukazuje celé spektrum služeb, které Centrum Paraple nabízí a dozvíte se v ní i různé zajímavosti. 

V kapitole Náš tým představujeme podrobněji jednotlivé profese, které tvoří multidisciplinární tým zajišťující hlavní službu – pobytovou sociální rehabilitaci. Jedná se o odborníky z oblasti pohybové terapie, ergoterapie, sociální práce, psychologie, fyzioterapie, osobní asistence a ošetřovatelství. 

Kolika DMS zprávami si myslíte, že byla podpořena činnost Centra Paraple? Bylo jich přesně 66 987. 

Část zprávy nazvaná Centrum Paraple jako odborné pra­coviš­tě shrnuje, jaké odborné a osvětové akce jsme uspořádali a jakými tématy se ve své činnosti zabýváme (např. bolest, sexualita, spasticita ad.). Naše centrum zde představujeme také jako místo pro odborné praxe, stáže, exkurze a výuku a uvádíme významné konference, kterých se naši zaměstnanci zúčastnili. 

Máte představu, jaké jsou náklady na jeden třítýdenní pobyt pro dvacet klientů? Jde o částku cca 1,7 mil. Kč. 

Kapitola Paraple v éteru nabízí výčet aktivit, jejichž prostřednictvím informujeme veřejnost o své činnosti. Jde především o vydávání Magazínu Paraple, pravidelné informační newslettery, publikování na webových stránkách, uspořádání diskusního panelu Občan a stát, vydání knihy Ano, můžeme!, ale i uspořádání výstavy fotografií Na handicap nehrajeme.

V rámci pobytu umíme našim klientům změřit spánkovou apnoe. Věděli jste to?

Dále informujeme o tom, že kulturně-komunitní projekt Pod Parapletem, který si klade za cíl propojit děti i dospělé s vozíčkáři, nabídl celkem osm akcí, které navštívilo šestsetšedesát osob. 

V části Hlavní benefiční akce vzpomínáme na koncert S Parapletem na zahradě, Čtvrtky pro Paraple, Sejdeme se na zahradě, AukciGolf pro Paraple, DesignBlokAukci pivních lahví

Nedílnou součástí výroční zprávy je samozřejmě i část Přehled finančního hospodaření, která nabízí pohled na náklady, výnosy a celkový hospodářský výsledek centra. Přehled je doplněn o zprávu nezávislého auditora.

Svůj neopomenutelný prostor má ve zprávě i poděkování všem, kteří Centrum Paraple podporují a umožňují nám tak existenci a kvalitní fungování. 

A je toho ještě o něco více. Zpráva je doplněna řadou krásných fotografií a zajímavým grafickým zpracováním. 

Výroční zprávu Centra Paraple za rok 2020 naleznete jak na našich webových stránkách → www.paraple.cz (v sekci Paraple – O nás – Výroční zprávy), tak ve veřejném rejstříku a sbírce listin na portálu → www.justice.cz

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.