VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ CENTRA PARAPLE V CENTRU ČERNÝ MOST A V METROPOLI ZLIČÍN

Sdílet článek

Letos si připomínáme dvacáté sedmé výročí vzniku Centra Paraple a současně životní jubileum jeho zakladatele Zdeňka Svěráka. Připravili jsme výstavu fotografií z našich společných let. Fotozáběry Honzy Altnera a Tomáše Lisého nám přibližují Centrum Paraple, prostředí a služby poskytované lidem s poškozením míchy, veřejné akce na podporu činnosti a také některé přátele spojené s Parapletem. Výstavu hostilo od 1. do 30. září Centrum Černý Most v Praze. Od 18. října do listopadu si ji můžete prohlédnout v Metropoli Zličín.

ŘEDITEL CENTRA PARAPLE DAVID LUKEŠ PŘIPOMÍNÁ, JAKÉ MÍSTO ZAUJÍMÁ ZDENĚK SVĚRÁK V ŽIVOTĚ CENTRA PARAPLE:

Centrum Paraple otevřel Zdeněk Svěrák s občanským sdružením Svaz paraplegiků v roce 1994. Společně s Českou televizí oslovil v pořadu Dobročinná akademie veřejnost a požádal o podporu pro činnost centra, které pomáhá lidem s poškozením míchy. Stal se zakladatelem, prezidentem správní rady, rádcem a přítelem Centra Paraple. Díky němu má mnoho lidí na vozíku o něco lehčí život. 
Zdeněk Svěrák letos oslavil významné životní jubileum. Děkujeme mu za všechno, co dlouhá léta dělá pro lidi s poškozením míchy a nejen pro ně.

V obou obchodních centrech, kde výstava probíhá, pořádá Centrum Paraple setkání s veřejností a médii. Jde o formu vernisáže, která výstavu neotevírá, ale upozorňuje na ni
a současně je příležitostí k setkání veřejnosti a médií s Cent-rem Paraple a jeho zakladatelem Zdeňkem Svěrákem. Verni-sáž v Centru Černý Most proběhla 14. září, fotografie z ní si zde můžete prohlédnout.

Za nápad uspořádat výstavu, za její přípravu, grafické zpracování a další pomoc děkujeme Honzovi Altnerovi, grafiku Lexovi Jarošovi a partnerům výstavy, kterými byly Centrum Černý Most, Metropole Zličín, CZE 7 a eprinter.

O AUTORECH FOTOGRAFIÍ

HONZA ALTNER

Fotograf a novinář, absolvent Pražské fotografické školy, s Centrem Paraple spolupracuje už tři roky. Přidal ho ke svým dalším charitativním aktivitám, jako je pomoc Nadačnímu fondu Mathilda, pro který už několikátý rok připravuje nadační kalendář známých osobností s vodicími psy a mimo to se podílí na výchově vodicích psů. Jako fotograf a novinář se zúčastnil Rallye Paříž Dakar, fotografuje a testuje motorky a automobily, fotografuje na moto i autozávodech, na výstavách a veletrzích. Jeho fotografie pro Centrum Paraple zaznamenávají především společenské události a setkání s klienty, přá-teli a s osobnostmi pro Paraple významnými.

TOMÁŠ LISÝ

V Centru Paraple pravidelně fotografuje od roku 2000. Zaujali ho lidé, kteří se perou o svůj život a jeho podobu, i ti kolem nich. Vedle své profese fotografa se Tomáš, sám aktivní sportovec, věnuje sportovním aktivitám vozíčkářů. Jako trenér lyžování doprovázel své svěřence na mnoha mezinárodních závodech a paralympiádách. Založil spolek Sportability, který v duchu svého mota “Vrátíme tě do hry!” pomáhá lidem s postižením najít cestu ke sportu a dále se mu věnovat.

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.