Milé dívky, ženy, dámy. V druhém dílu seriálu Žena intimně jsme pro vás zpracovaly téma, o kterém se nahlas příliš nemluví, ale přitom je to něco, co k našemu životu neodmyslitelně patří. Jde o menstruaci. Pojďme tedy společně zbořit další tabu a podívat se na tohle období ženského života ze všech stran.

Menstruace jako přirozená součást života ženy

Každá žena prožívá menstruaci jinak. Některé z nás si během tohoto období procházejí peklem a jiné stěží poznají, že ji vůbec mají.

Menstruační cyklus nás provází celým reprodukčním obdobím, tj. v období mezi pubertou a menopauzou. Jde tedy o poměrně dlouhou dobu, proto se ho určitě vyplatí trochu lépe poznat a porozumět mu.

Menstruační cyklus je proces, při kterém ve vaječnících dozrává vajíčko, které je poté dopraveno do vejcovodu, a pokud není oplozeno spermií, je z těla vyloučeno ven. A to se projevuje krvácením. 

Délka menstruačního cyklu je dvacet osm dní, ale může se drobně lišit (normální je dvacet jedna až třicet pět dní). Celý cyklus je rozdělen do čtyř fází, z nichž každá ovlivňuje psychiku a rozpoložení ženy. 

Menstruaci předchází tzv. premenstruační syndrom, který většina žen pozná v podobě bolesti v podbřišku, změn nálad, chutí na sladké nebo třeba vyčerpáním.

A jaké jsou tedy fáze menstruačního cyklu?

1. Menstruační

První fáze začíná prvním dnem menstruace, jde o první až pátý den cyklu.

Ženy mají menší potřebu komunikovat, uzavírají se do sebe, prožívají bolesti v podbřišku a jsou unavené.

2. Folikulární

Tato fáze začíná s fází menstruační, ale trvá celkem čtrnáct dní. Je při ní vylučován hormon, který stimuluje růst vaječných buněk ve vaječnících. Během folikulární fáze začne vybraný folikul růst až do podoby hotového vajíčka. 

V této fázi jsou ženy optimistické, společenské a pouštějí se do nových věcí.

3. Ovulační

V této fázi je vajíčko uvolněno a putuje vejcovodem do dělohy. Nyní je nejvyšší šance na otěhotnění. 

Ženy v tomto období více vyjadřují lásku a pečují o druhé. 

4. Luteální

Fáze po ovulaci, kdy se folikul přeměňuje ve žluté tělísko. Pokud v ní nedojde k oplození vajíčka, tělísko zaniká, cyklus se uzavře a začne nový, který opět začíná krvácením. 

V této fázi jsou ženy vášnivé a doprovází je sexuální touha.

Menstruace se v průběhu života mění. U mladších dívek v období puberty může být dost rozkolísaná, nepravidelná a s různou intenzitou. S věkem se menstruační cyklus ustaluje a zpravidelňuje.
Menstruaci může negativně ovlivnit mnoho faktorů, například stres, strava, sport, kouření, užívání léků ad. Proto se může průběh každé menstruace lišit. Avšak v případě větších či opakujících se problémů je určitě na místě konzultace s lékařem.

Co ovlivňuje menstruační cyklus?

Léky

Menstruační cyklus mohou ovlivnit veškeré hormonální léky, třeba ty na štítnou žlázu nebo antipsychotika.

Stres

Mnoho stresu v práci nebo ve škole může ovlivnit menstruační cyklus. Psychické a nervové vypětí či třeba nedostatek spánku může vyvolat zpoždění nástupu menstruace.

Přemíra cvičení

Pokud to přeháníme se sportem a tělo nestíhá dostatečně regenerovat a odpočívat, může se stát, že se menstruace zpozdí, nebo dokonce zastaví. V tomto případě ale mluvíme o opravdu náročných trénincích. Přiměřený sport je zdravý a jógou nebo cvičením pilates si můžete od menstruačních bolestí ulevit. 

Strava

V průběhu menstruace hraje strava značnou roli. Omezit bychom měly slaná, sladká a také ostrá jídla, která jsou těžce stravitelná a mohou ovlivnit její nástup. Stejně tak se nedoporučuje pít hodně kávy nebo alkoholu.

Zajímavosti o menstruaci

 • Zima a zimní měsíce mají negativní dopad na menstruaci a zhoršují její průběh. 
 • Zhruba v polovině menstruačního krvácení dochází k oslabení svalů a těla celkově.
 • Během menstruace se vám může proměnit hlas. Ten se po skončení krvácení vrátí zpět do normálu.
 • Že nemůžete otěhotnět během menstruace? Pozor, to je mýtus. K oplození může dojít, protože vajíčko ještě nemuselo opustit tělo.

Specifika menstruace u žen s poškozením míchy 

Menstruace se po úrazu míchy objevuje obvykle po třech měsících od úrazu, není však neobvyklé, že její návrat může trvat i rok. Dosud nebylo prokázáno, že by samotné porušení míchy (a výška léze) menstruaci ovlivňovalo, ale jeho druhotné dopady do cyklu a jeho průběhu zasahovat mohou. 

V některých zahraničních zdrojích se můžete dočíst, že u žen s poškozenou míchou může menopauza nastoupit dříve, než je obvyklé. Zmiňuje se v nich vliv traumatu či léčby, která je nasazena ke zmírnění negativních projevů míšního poškození, avšak celkově se nejedná o fakt podložený studií, ale spíše o domněnku autorů. 

O tom, jak trauma a stres mohou cyklus výrazně narušit, píše dále, mimo jiné, kolegyně Danuta Sliwková.

Pokud žena neplánuje otěhotnět, musí se chránit použitím některé z antikoncepčních metod. Nejvýhodnější a nejbezpečnější je jednoznačně použití kondomu – žena je tak chráněná před nežádoucím či neplánovaným těhotenstvím, před pohlavně přenosnými chorobami a vznikem infekce. Nitroděložní antikoncepci („tělísko“) nelze ženám doporučit zejména v případě častého střídání sexuálních partnerů. Užití hormonální antikoncepce je třeba zvážit a zkonzultovat s hematologem. U disponovaných žen totiž může zvyšovat riziko vzniku tromboflebitid a trombembolických příhod. Toto riziko je již primárně zvýšené při imobilitě.

Vzhledem ke ztrátě citlivosti ženy s porušenou míchou nezaznamenají příznaky poševního diskomfortu, přehlédnou první symptomy zánětu a ten se může dále šířit a může dojít až ke vzniku rozsáhlého pánevního zánětu. 

Průběh menstruace a její dopady do života ženy s poškozením míchy

Vyprazdňovaní stolice – změny během menstruace  

Ženy mohou před menstruací i v jejím průběhu zažívat řadu nepříjemných příznaků: zácpu, průjem, bolesti břicha a další gastrointestinální problémy. U žen po poranění míchy jsou tyto okolnosti obzvlášť komplikované kvůli ztížené sebepéči. 

Jedním z častých problémů v počátku menstruace je zácpa. Estrogen, primárně ženský pohlavní hormon, je zodpovědný za vývoj a regulaci ženského reprodukčního systému. V ženském těle tento hormon dominuje v první polovině menstruačního cyklu, pak jeho hladina začíná pomalu klesat a dominanci přebírá jiný pohlavní hormon, progesteron. 

Na pokles estrogenu některé ženy reagují změnou nálady, nervozitou a nespavostí. V těle se pak může začít zadržovat voda a ženy může začít trápit také nadýmání a zácpa. Jedná se však o zcela normální příznaky způsobené změnami hormonální hladiny, nejde tedy o nic patologického.

Opačným problémem bývá často průjem. U některých žen se může projevit před menstruací nebo během ní. Tento jev je pravděpodobně způsoben zvýšenou produkcí prostaglandinů v těle. Než menstruace začne, buňky ve výstelce dělohy zvyšují jejich produkci. Toto zvýšení pak způsobuje kontrakci svalů dělohy, čímž se uvolňuje výstelka dělohy. Čím více prostaglandinů tělo během menstruace vytvoří, tím více se děloha bude stahovat. Nadměrná produkce prostaglandinů proto může způsobit menstruační křeče a bolest. Pokud je hladina prostaglandinů vysoká, mohou některé pronikat do krevního oběhu a tím si najít cestu do různých částí těla, včetně střev. Střeva mají hladkou výstelku svalu podobnou děloze a vysoká hladina prostaglandinů může způsobit jejich stahy a uvolnění obsahu. Výsledkem je pak průjem.

Hygiena v době menstruace 

Způsob vyprazdňování moči se během menstruace nemění. To, co se však mění, je důraz na ještě vyšší hygienu kvůli možnému zanesení krve a tím pádem kvůli vzniku zánětu v průběhu cévkování či při výměně močového katétru. 

Celkově je třeba v tomto období počítat s větší časovou náročností v oblasti hygieny a s její vyšší frekvencí, a to nejen kvůli vyššímu riziku zanesení infekce, ale také vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku defektu následkem zvýšené vlhkosti v oblasti intimních partií či nevhodným uložením hygienické pomůcky.

Autonomní dysreflexie

U žen s poškozením míchy nad úrovní T6 hrozí riziko vzniku autonomní dysreflexie. Příčinou je zvýšený tlak pod úrovní výšky léze. V průběhu menstruace to může být způsobeno i špatně umístěnou menstruační pomůckou. V případě vložné pomůcky může dojít k jejímu shrnutí či přilepení k tělu, u pomůcky k zavádění pak k jejímu špatnému umístění. 

Jedním z příznaků autonomní dysreflexie je zvýšená spasticita, zvýšený krevní tlak, pocení a zvyšující se bolest hlavy pulzujícího charakteru. Léčbou je nejčastěji odstranění příčiny či podání léku indikovaného lékařem. 

Managment menstruace 

Znát menstruační anamnézu ženy neboli to, jak probíhala její menstruace před poškozením míchy (a i nyní), je důležité především proto, abychom se mohli zorientovat v tom, co bylo pro ženu přirozené již před poškozením míchy. Tím mám na mysli například intenzitu či bolesti v průběhu menstruace. Důležité je to především proto, abychom dokázali menstruaci vnímat jako celek a pracovat s ní v oblastech, kde žena není spokojená. 

V případě managmentu menstruace je třeba zmínit i běžný fakt, který však nese rizika a je třeba jej řešit s odbornými lékaři. Mluvím o úpravě cyklu, jeho oddalování či úplném potlačení. Jde o volbu každé ženy a může usnadnit například fungování při rehabilitačním pobytu, dovolené či při nedostatečné asistenci, ale nikdy by neměla být řešena svévolně bez konzultace s lékařem.

JAK NA TO? CO NA TO?

Na téma menstruace se teď spolu podíváme především prakticky, jak jinak s ergoterapeutkou.

Období menstruace s sebou nese zvýšené hygienické, časové a v případě některých žen na vozíku i asistenční nároky. Tomu bych se nyní ráda více věnovala. 

Menstruace je běžnou součástí života ženy, a proto pokud potřebujete asistenci při jejím zvládnutí, nebojte se o ni říct a o svých potřebách otevřeně mluvit se svými asistenty. 

Je na místě si přiznat, že menstruace může ženu, která nemá vhodně nastavenou péči o sebe sociálně izolovat či dohnat k riskantním krokům v případě jejího oddalování a hormonálního řešení. Co je v takovém krajním případě dobré a vhodné, však musí jednoznačně zvážit a navrhnout odborný lékař v souladu se zdravotní a sociální situací konkrétní ženy.  

A nezapomeňte, my ergoterapeutky jsme tu pro vás i pro případ hledání a nácviku způsobu co nejhladšího a nejbezpečnějšího průběhu vaší periody.

Jak na TO? 

Na téma menstruace se teď spolu podíváme především prakticky, jak jinak s ergoterapeutkou.

Managment periody

Plánování je nedílnou součástí života na vozíku. Pro období periody to platí dvojnásob. S orientací v tom, kdy vás toto období čeká, pomohou menstruační kalendáře. Typů je mnoho a existují i aplikace, které vás včas upozorní, že se tohle období blíží. Pokud máte problém s pravidelností periody, kontaktujte svého gynekologa, který vám může pomoci s její úpravou, případně zjistí, zda není třeba řešit jiný problém, jehož důsledkem je právě nepravidelnost.

A jak se pro období menstruace vybavit a jak zabezpečit její hladký průběh? Jednoznačně je třeba mít dostatek menstruačních pomůcek, které jste zvyklé využívat, ale i zvýšit množství dezinfekčního gelu, vlhčených ubrousků či jiných potřeb pro vyšší hygienické nároky. 

V případě, že potřebujete asistenci, je vhodné ji pečlivě naplánovat. Pokud využíváte asistenční službu či se vám střídají asistenti, je namístě je dopředu informovat o vašich potřebách v tomto období tak, abyste se cítila dobře a byla si jistá, že asistentka bude respektovat vaše přání či vás v krajním případě neodmítne.

Aplikace menstruačních potřeb podrobně 

Zásady

Ze zásad je na prvním místě jednoznačně dodržování základních hygienických pravidel. V praxi to znamená obezřetnost a zvýšenou náročnost při manipulaci s menstruačními pomůckami či pomůckami pro katetrizaci v době menstruace. Bohužel, nelze opominout vyšší riziko vzniku infekce močových cest, ale i vaginální infekce. Proto je hygiena rukou a oblasti intimních partií nejen před výměnou pomůcky a po ní, ale i před zavedením močového katétru a po něm tak podstatná.

Důležitý je také výběr vhodné menstruační pomůcky či kombinace pomůcek. Také tady platí zásada bezpečnosti a co nejnižšího rizika vzniku infekce či defektu z nevhodného užívání pomůcek. Najít tu správnou pomůcku či její kombinaci může být někdy běh na dlouhou trať, ale je třeba tomu dopřát čas. 

Výběr pomůcek jednoznačně ovlivňuje míra soběstačnosti v osobní hygieně v průběhu menstruace. Pomůcek je na našem trhu velké množství, a tak si každá můžete najít tu svou.

Polohy 

Výběr vhodné polohy záleží především na vašich funkčních schopnostech, typu pomůcky, kterou využíváte či bezbariérovosti prostor, kde se běžně pohybujete, ale také na míře asistence. 

Pozice pro aplikaci menstruačních pomůcek jsou obdobné jako při zavedení močového katétru či výměně inkontinenčních pomůcek. 

Vpolosedě na vozíku 

V této poloze je třeba dostatečné vysunutí pánve. Jedná se o polohu náročnější na stabilitu trupu. Úspěch jejího využití ovlivňuje typ antidekubitního polštáře, schopnost udržení rovnováhy, svlékání a oblékání na vozíku. Tak jako při cévkování můžete pro kontrolu využít zrcátko. 

Tato poloha je vhodná spíše pro výměnu vložných pomůcek či menstruačních nebo inkontinenčních kalhotek.

Vpolosedě na posteli, na boku s opřenou dolní končetinou před tělo

V této pozici je hygiena spojená s výměnou menstruační pomůcky obdobná jako při výměně pleny či vložné pleny. Zároveň je třeba myslet na to, že je vhodné použít i inkontinenční podložku kvůli riziku potřísnění lůžkovin krví. Je důležité myslet i na to, že při změně pozice může dojit k posunutí pomůcky, proto je třeba zkontrolovat její uložení. 

Potřeba výměny menstruační pomůcky na lůžku výrazně ovlivňuje sociální možnosti v době ženiny periody.

Na WC či ve sprše

Jde o jednoznačně hygienicky nejvhodnější pozici, která zároveň dobře umožňuje výměnu pomůcky, která se zavádí. Vyžaduje však časté přesuny a dostupnost WC. Zavádění pomůcky je možné při opření o madlo či vozík (v případě horší stability trupu). Také je možné využít oporu dolních končetin pro usnadnění přístupu.

S využitím asistence 

Péče o hygienu je v době periody, jak už bylo několikrát zmíněno, velmi náročná a pro soběstačnost v této oblasti je třeba poměrně dost funkčních schopností. Proto k ní ženy na vozíku nezřídka využívají asistenci.  

Při nastavování služeb asistence je vhodné předem myslet i na zvýšenou časovou a asistenční náročnost. Některým asistentkám nemusí být příjemné manipulovat s menstruačními pomůckami a krví. Při střídání asistentek je vhodné sestavit plán tak, aby byla žena respektována a mohla se i v období menstruace cítit důstojně. Nebojte se o svých potřebách otevřeně mluvit!

Co na TO? 

Typy menstruační pomůcek 

Vložné

Sanitární pomůcky 

Jsou často využívané mezi ženami trpícími inkontinencí. Patří sem pleny, plenkové kalhotky a vložné pleny. Vzhledem k tomu, že tyto pomůcky nejsou primárně určeny pro záchyt menstruační krve, mohou být v tomto období lehce cítit. I zde je třeba myslet na zvýšenou hygienu a častější výměnu. 

Vložky

Vložek existuje neuvěřitelné množství a je na každé z vás, která vám bude sedět. Při jejich výběru je třeba myslet i na běžné denní aktivity. Například přesun po skluzné desce může vložku posunout, proto je vhodné překontrolovat její umístění po každé přesunu, při kterém dochází ke zvýšenému tření. U vložek s křidélky je výhodou jejich lepší fixace ke spodnímu prádlu. Nevýhodou pak může být jejich odlepení od prádla a přilepení na dolní končetinu. To vzhledem ke změnám citlivosti může vést až ke kožnímu defektu. Častěji se to stává v případě nošení kalhotek z umělých materiálů, které jsou pružnější.

Eko trendem současnosti jsou v oblasti vložných pomůcek látkové vložky, které jsou příjemnější než klasické, ale jejich umístění a péče o ně je samozřejmě náročnější než u jednorázových pomůcek

Menstruační kalhotky

Menstruační kalhotky se proti klasickým kalhotkám liší funkčností, ale na první pohled není poznat, že jde o hygienickou pomůcku. Savé i nepropustné materiály jsou uvnitř. Kalhotky nejsou nikterak silné, přesto pojmou dost menstruační krve a jsou spolehlivé. Moderní zaručují prodyšnost. Je vhodné pořídit si alespoň dvoje na střídání. Oproti látkovým vložkám mají kalhotky tu výhodu, že nikdy nekloužou a neposouvají se.

Menstruačních kalhotky – srovnání

Také menstruačních kalhotek je již velké množství. Liší se nejen velikostmi, ale i mírou savosti a v neposlední řadě designem. Více můžete zjistit v přehledu zde → https://www.kalisek.cz/srovnavaci-tabulka-menstruacnich-kalhotek.

Péče o menstruační kalhotky

Před prvním použitím si přečtěte návod od výrobce, péče o jednotlivé typy kalhotek se totiž značně liší. U většiny je nutné vyprat je před použitím nejen z hygienických důvodů, ale i kvůli aktivaci savé látky. Po jejich použití je třeba je proprat ve studené vodě, dokud není voda čistá. Je důležité nemnout a netřít savou vrstvu (především u merina) a přebytečnou vodu vymačkat (ale příliš nekroutit a neždímat, aby se nepoškodila savá membrána a nepropustná vrstva). Pokud se následně nechystáte hned prát, dejte kalhotky uschnout – určitě je nenechávejte namočené a neskladujte „namokro“, nedělá jim to dobře. 

Zásadní pro dlouho životnost vašich kalhotek je dodržovat doporučení výrobce i v oblasti volby pracího prostředku. Všeobecně je důležité nepoužívat aviváž a dát přednost tekutému pracímu prostředku. 

K zavádění 

Tampony s aplikátorem i bez něj 

Tampony jsou často využívanou pomůckou. Existuje spousta různých druhů, velikostí a provedení. Ty s aplikátorem se rozhodně lépe zavádějí ženám na vozíku, jejich cena je však lehce vyšší a dostupnost může být v případě menších měst a obcí horší, ale dají se celkem běžně sehnat v drogerii i v lékárně. 

Je třeba myslet na správné zavedení pomůcky. Pokud se to nepovede, jste v nejhorším případě ohroženy vznikem vnitřního defektu. Na špatné zavedení či nevhodnost užívání tamponu může upozornit zvýšená spasticita. 

I zde hrozí riziko protečení a zvýšené riziko změny vnitřní mikroflóry (to je kromě nedostatečné hygieny ovlivněno materiálem, ze kterého je tampon vyroben). Takže pokud máte sklony k častým vaginálním infekcím, je třeba zvýšit frekvenci výměny tamponu, pořídit si probiotické tampony či úplně změnit pomůcku pro řešení periody. V neposlední řadě je také nutné zmínit riziko syndromu toxického šoku.

Aktuálně je ve světě novinkou pomůcka zvaná tampoliner – tampon kombinovaný s intimkou. O této pomůcce jsem se dozvěděla v rámci přednášky ergoterapeutky Helen Thrusell z Velké Británie. Podle jejích slov jde o pomůcku využívanou některými ženami na vozíku především kvůli její praktické kombinaci a provedení, díky němuž žena zavede tampon bez přímého kontaktu s pochvou, což platí i pro jeho vyjmutí.

Na prvním obrázku níže vidíte samotnou pomůcku, na dalších je vhodné a nevhodné schéma pro její zavedení. Pro lepší pochopení přikládám odkaz na stránky výrobce, kde je i názorné video → https://www.calla.ly/gb/tampliners

Kalíšky 

Menstruační kalíšek je ze zdravotního hlediska lepší než tampon. Na rozdíl od něj se na kalíšku nemohou množit bakterie, není napuštěn žádnými chemikáliemi, a nehrozí tedy syndrom toxického šoku. 

Kalíšek je vyrobený z měkkého lékařského silikonu a perfektně přilehne k pochvě. Má dlouhou životnost, vydrží pět až deset let. Nemusíme tedy znovu a znovu kupovat vložky a tampony a mít strach, zda jich s sebou máme dost. 

Obavy z možného vnitřního tlaku jsou sice na místě, ale ty souvisejí se špatným zavedením či výběrem pomůcky. Tlak, který můžete cítit, bývá spojený se zakončením kalíšku.

I v této oblasti existuje spousta variant. Pokud jste dostatečně zručná a vaše funkční schopnosti to dovolí, můžete využít kalíšky bez úchopu na konci či jej ustřihnout. 

Menstruační kalíšek se většinou používá v kombinaci s intimkou. 

Nejvhodnějším místem pro výměnu kalíšku je toaleta s umyvadlem. Pokud není dostupná, stačí jej po vylití vytřít toaletním papírem a vymýt při další možné příležitosti. Nevhodným místem pro jeho výměnu je vozík a postel. 

Perličkou mezi kalíšky je menstruační kalíšek podobný pesaru, který mohou použít ženy, které chtějí zůstat sexuálně aktivní i během menstruace, viz → https://www.intimina.com/ziggy-cup. 

Zavedení kalíšku chce jistou zručnost a trochu cvik. Nezavádí se však tak hluboko jako tampony.

Díky množství typů kalíšků na trhu je velká pravděpodobnost, že i vy najdete ten svůj. 

Zavedení kalíšku

Péče o kalíšek

Vždy, když kalíšek někam položíte, doporučujeme ho vyvařením sterilizovat (stačí 5 minut). V praxi to znamená, že kalíšek se začátkem menstruace vyvaříte a poté ho zavedete. Během menstruace ho pouze vyjímáte, vyplachujete čistou vodou a znovu zavádíte. Tedy pokud ho nikam nepokládáte, pak je nutné ho znovu vyvařit. Důležitá je samozřejmě také hygiena rukou. 

Na čištění kalíšků se prodávají i různé přípravky, ale stačí ho opravdu jen vyvařit. To lze i v mikrovlnce v kelímku, který je možné ke kalíšku přikoupit. 

Další informace k menstruačním kalíškům najdete na → www.kalisek.cz.

Houbičky

Přírodní intimní houba se používá podobně jako tampon. Jedná se o 100% přírodní menstruační pomůcku bez obsahu jediné chemické látky, a přitom s vysokou absorpcí. Je neuvěřitelně pohodlná, měkká a hedvábně hladká. Její výhodou, oproti jiným pomůckám, které se zavádějí, je měkkost a přizpůsobivost tělu, čímž se výrazně snižuje riziko vzniku defektu z otlaku.

Podle zkušeností některých z vás je houbička vhodná spíše pro střední až slabší průběh menstruace. Její nevýhodou oproti kalíšku je častější potřeba vymývání (studenou vodou a mýdlem). 

Před použitím je nutné vložit houbičku do misky s vodou a nechat ji nasáknout, čímž změkne. Přebytečnou vodu vymačkejte a poté houbičku nasoukejte prsty do pochvy. Je opravdu měkká, takže je třeba její zavedení trochu nacvičit. Hloubka zavedení houbičky je individuální. 

Ve vysušeném stavu je houbička tvrdá, nikdy ji nemačkejte. Mohla byste poškodit její strukturu, narušit vlastnosti a zkrátit životnost. 

Podrobnější informace k menstruačním houbičkám najdete na → https://www.intao.eu/cs/products/natural-intimacy-menstruacni-houba-mineralni-2l-89/. 

Volné flow

Hned na začátek musím upřímně říct, že tento způsob takzvané řízené menstruace není pro naše klientky vhodný. Zmiňuji ho zde jen pro ucelení informací.

A proč není vhodný? Je na něj třeba mít vytrénované svaly pánevního dna. Jde totiž o techniku, kdy žena díky plné kontrole funkce svalů pánevního dna nepotřebuje žádné menstruační pomůcky. Jednoduše krev dokáže zadržet a nechat ji na toaletě řízeně odejít.

Menstruace a naše tělo

Z pohledu psychosomatiky se někdy o páteři mluví jako o emočním hromosvodu, který svádí negativní emoce jako vypětí, strach, obavy nebo úzkosti do oblasti malé pánve, kam pak tyto emoce usedají. Následné obtíže v malé pánvi se poté mohou projevovat jako záněty, bolesti či jakékoli zjevné poruchy menstruačního cyklu.

Nejčastější obtíže

Obtíže spojené s cyklem se často projevují bolestí dolních beder, v oblasti kosti křížové, kostrče, bolestmi v podbřišku, a dokonce až vyzařováním bolesti do třísel nebo na vnitřní stranu stehen. Dále mohou menstruační odchylky provázet například také bolest hlavy, bolest v oblasti hrudní páteře nebo blokády páteře a žeber. Některé ženy zmiňují i bolest při pohlavním styku.

Za odchylku od fyziologické pravidelné menstruace je však považováno také například nadýmání, zvracení, napětí v prsou a podbřišku, podrážděnost, emoční nestabilita, nespavost nebo zhoršení kvality pleti. 

Podle některých zdrojů má až 90 % žen někdy v průběhu života bolestivou menstruaci a zhruba 40 % žen trpí bolestivou menstruací pravidelně. Pouze 5–10 % žen pak vyhledá z těchto důvodů lékaře cíleně. 

Specifické obtíže žen s poraněnou míchou

V případě žen po poranění míchy se mohou projevovat tyto obtíže ještě více neurčitě, například zvýšením spastického dráždění či celkového napětí, mohou se také objevit příznaky jako pocení, návaly nebo změny krevního tlaku (někdy vedoucí až k projevům autonomní dysreflexie). 

Pozor na autonomní dysreflexii

Nebezpečná reakce těla, která může vzniknout pouze u poškození míchy od obratle Th6 výše, souvisí s pánevní oblastí. Často vzniká drážděním z dutiny břišní či jakoukoli bolestí nebo jiným dráždivým vjemem, který se vyskytl pod úrovní míšního poranění. 

Proto bychom měli brát autonomní dysreflexii na zřetel především tam, kde je jakákoli porucha citlivosti, ale i u vyšetření, které je přímo kontaktní s citlivým pánevním dnem a svěrači. 

Obecné příčiny poruch cyklu

Proč a jak poruchy cyklu vznikají? Na to existuje více teorií. Může za tím být například ztížený odtok menstruační krve způsobený nevhodnou polohou dělohy, hormonální vlivy, nedokrevnost kvůli zvýšené činnosti hladkého svalstva orgánů (tato teorie je pravděpodobně nejčastější). 

Některé příčiny poruch menstruace jsou zkrátka zjevné (vrozené vady, cysty, nádory…), jiné zase naopak hůře prokazatelné, často se jedná o takzvaně poruchy funkční. 

Tyto obtíže pak většinou mizí po prvním vaginálním porodu. 

A co fyzioterapie, může pomoci?

V rámci fyzioterapeutického vyšetření u klientek často nacházíme zvýšené napětí svalů pánevního dna a také přetížení okolních měkkých tkání. Klientky pak v této souvislosti často uvádějí krvácení se sraženinami, velmi silné nebo naopak slabé krvácení. 

V průběhu prvních dvou dnů menstruace se spíše nedoporučuje provádět vyšetření ani zásadnější terapie. Jedná se však o relativní kontraindikaci. Jednoduše – čím blíže k menstruaci, tím hůře pro jakýkoli zásah. 

Alternativní pohled

Na menstruační krev se dá také nahlížet jako na „nebeskou esenci zhmotněnou do tekutiny“. Estrogenová část menstruačního cyklu je pro někoho jinovou energií, progesteronová část pak jangovou. K ovulaci dochází přechodem jinové energie na jangovou, v případě dostatku této energie. Ve fázi před menstruací energie Qi srdce posílá krev dolů do malé pánve, tuto změnu pak současně kontrolují játra. 

Žena v průběhu menstruace přichází o 50–150 ml malinově červené krve. Ta by měla být přiměřeně hustá, bez sraženin a bez zápachu. Sraženiny jsou projevem stagnace energií, příliš naředěná krev zase projevem prázdnoty. 

Premenstruační špinění je výrazem blokády Qi s vlhkostí v děloze. Premenstruační syndrom nebude, bude-li Qi jater harmonická. Předčasná menstruace kratší než za 24 dní značí nedostatek Qi sleziny a vyčerpané ledviny. Dlouhé špinění může být způsobeno vyčerpanou slezinou. Naředěná krev, pobolívání beder, závratě, únava a chronické výtoky nedostatkem Qi ledvin. Při nepravidelné menstruaci bychom měli vyloučit stagnace energií (zjednodušeně: kde je tok energií, je také funkce, čili prokrvení/odtok), zprůchodnit játra a posílit a zahřát ledviny pomocí správné stravy a bylinek, kontrolovat překyselení krve a tedy tkání. Při pravidelně opožďované menstruaci bychom měly vyživit krev pomocí přísunu minerálů, zahřát dělohu a také zprůchodnit játra a posílit ledviny (např. čajem z kopřivy, ostropestřce mariánského apod.)

Alternativní medicína pohlíží na dělohu jako na středoosu ženské bytosti. Děloha umožňuje tzv. vstup chladu do těla. Jako reakce těla je pak popisovaná horkost a vlhkost prostředí dělohy, což s sebou přináší obtíže ve smyslu výtoků. Alternativní pohled dbá na to, aby pánev zůstala „teplá a suchá“. Proto je třeba udržet vnitřní orgány, jako jsou játra, slezina a ledviny, v kondici, protože tyto orgány jsou schopny „vysušit vlhko“. Vedle toho je důležité vyrovnat rovnováhu jin-jang, podpořit proudění energií Qi, krve a lymfy, protože v případě stagnací těchto energií nastávají obtíže ve smyslu bolestí, křečí a následných komplikací. 

Doporučený léčebný princip alternativní medicíny je každodenních dvacet minut kondičního cvičení, dvacet minut aerobního cvičení (alespoň svižná procházka), dýchání do malé pánve, naučit se vnímat pánev, eliminovat stres a upravit stravu (snížit příjem cukru, mouky a mléka na minimum), a naopak zařadit do stravy citron, olivový olej či avokádo. A dále je pak třeba podpořit proudění energií, jaterní jang se musí krotit, ledvinný jang podporovat. Pánev nesmí být zchlazená.

„Jakákoli bolest je výrazem poruchy. Zdravá menstruace přichází tiše jako překvapení.

Pohled našich babiček

„Vlákny svalovými protkány jsou nejen vaječníky, ale i vejcovod, děloha a četné cévy. Dozrává-li vajíčko, nastane stáhnutí svalů těch, pletivo žilné, poněkud stlačené, nepropouští krev tak lehce, oběh krevní jest uvolněn, tlak ve vlásečnicích stoupá, zvláště ve sliznici děložní, a konečně dojde k protržení jich a výlevu krve, ku čmýře. Vaječník se zvětší o čtvrtinu, ba třetinu, sliznice značně zduří, žlázy přílivem krve vyměšují hojněji, tak že celý výkon ten s odloučením vrchních vrstev sliznice porovnáván byl se skutečným porodem. I v širokých vazech krev se hromadí v žilách, pochva má zvýšenou teplotu a i tu sliznice zduří, mnohé ženy cítí i v prsech napětí. I za poměrů normálních vídáme všeobecnou dráždivost, stav poněkud horečný, průjmy, nadmutí, bolesti neuralgické, migrénu, vyrážku v obličeji. Za čmýry hrne se krev k ústrojí malé pánve a ústrojí jiné mají tím méně krve k dispozici, proto nemáme žádné ústrojí v dobu tu namáhati, jako se v době čmýry nevydáme na namáhavou cestu. Ženy tak málo si všímají rozumné zdravovědy, že není divu, když v kritickou tuto dobu spadá mnoho onemocnění, a když ku př. při srdeční vadě za změněných poměrů oběhu krevního náhle nastane katastrofa. Změna tato, hluboce v organismus sahající, přejde však beze vší nehody, čím déle před tím svůj život přirozeně zařizujeme. Proto včas hleďme dosící stejnoměrného oběhu krevního, střehouce se studených nohou. Hleďme ku př. dosáhnouti pravidelného oběhu a výměny látek, sprostíce se zácpy a i otylého břiška, rozumný a přiměřený tělesný pohyb – to je vše, čeho doporučiti lze – ostatek spadá v kompetenci lékaře.“

Anna Bayerová, Žena lékařkou

Příklady cvičení pro zmírnění menstruačních obtíží

V souvislosti s menstruačními obtížemi se mi velmi osvědčila jógová cvičení. Specifická hormonální jóga určitě cílí přesněji na konkrétní ženské obtíže, ale několik základních pozic z hathajógy, dechová cvičení a relaxace v určité poloze také mohou velmi napomoci k vyrovnání energií, zprůchodnění krve a lymfy a zlepšení funkce všech zmíněných vnitřních orgánů.

Jednoduchá poučka praví: Kde je pohyb, není bolest, kde je bolest, není pohyb.

Vhodné pozice/ásany upravené pro ženy s poraněnou míchou
(viz dále)

 • pozice mrtvoly šávásana
 • relaxace v lotosovém květu 
 • sed svastikásana 
 • pozice střechy = pes hlavou dolů adhomukhasvanásana
 • pozice holuba kapotásana 
 • pozice čápa suptapadangusthásana
 • pozice šťastného dítěte ánanda balásana
 • bojovnické pozice II. virabhadrásana 
 • pozice trianglu trikonásana 

Pozice mrtvoly šávásana

Lehněte si na záda, pokud možno na rovnou podložku, můžete si podložit hlavu nebo dolní končetiny. Dolní končetiny dejte tak daleko od sebe, jak to zvládnete. Klidně a uvolněně ležte, dýchejte mělce, vědomě, relaxujte. 

Ke zkvalitnění cvičení využijte muder. Uvědomte si uvolněnou polohu těla a podpořte ji. Zkuste si představit malou pánev a zkuste ji prodýchat.

Relaxace v lotosovém květu

Tato relaxační pozice je náročnější pro udržení polohy. Pokuste se udržet dolní končetiny v pozici „lotosového květu”, pomoci si můžete různými pomůckami, např. jako zde popruhem (bavlněný měkký popruh, používá se v Iyengar józe), nebo s vypodložením kolen. Příjemné je vypodložení pod zády, u kterého je vhodné, pokud je vyšší (využít se dají tzv. bolstry). Otevřete hrudník, ruce spusťte volně dolů dlaněmi vzhůru. Pokuste se udržet i otevřenou polohu pánve. V oblasti pánevního dna si vizualizujte lotosový květ, který se otevírá a zavírá.

Sed svastikásana

Další pozice pro otevřenou pánev. Je při ní třeba udržet aktivně rovný sed pro práci se středem těla a hrudní páteří. Můžete si pomoci i stěnou za vámi. Popruh je ideální pomůckou, jak zajistit dolní končetiny. Můžete opět využít aktivních muder či jakéhokoli dechového cvičení. Vydržte jen tak dlouho, dokud vám to je příjemné. 

Pozice pes hlavou dolů adhomukhasvanásana (nižší varianta)

Dolní trup můžete aktivovat buď do opory nebo pasivně seďte ve vysokém kleku s vypodložením. Horní trup protahujte aktivně, nebo využijte pozici pro jeho uvolnění. Tuto pozici lze aktivovat zvednutím zápěstí na prsty, nebo přechodem do pozice na předloktí, na dlaně (pozice kočky), či do pozice sfingy (leh na břiše na předloktí).

Upravená pozice holuba  kapotásana (v lehu na zádech) 

Dolní trup můžete aktivovat buď do opory nebo pasivně seďte ve vysokém kleku s vypodložením. Horní trup protahujte aktivně, nebo využijte pozici pro jeho uvolnění. Tuto pozici lze aktivovat zvednutím zápěstí na prsty, nebo přechodem do pozice na předloktí, na dlaně (pozice kočky), či do pozice sfingy (leh na břiše na předloktí).

Pozice čápa  suptapadangusthásana (v lehu na zádech) 

Část A

K této pozici opět využijete popruh. Natažené koleno zkuste držet aktivně, či si ho pasivně druhou rukou přidržte. Dolní končetiny udržte v ose, vnímejte protažení a uvolnění celé pánve. Je však možné, že tato pozice pro vás bude složitá.

Část B

Pokračování pozice A. Při cvičení můžete využít boční stěnu pro opření dolní končetiny ve straně. Cílem je dosáhnout uvolněné pozice a cítit protahování svalů a otevírání pánve.

Pozice šťastné dítě ánanda balásana

Zaujměte ji podle vašich individuálních možností. Vnímejte otevření a uvolnění pánve a svalů pánevního dna. Tuto pozici můžete provést třeba jen jednostranně s přidržením za jednu dolní končetinu.

Pozice bojovník II.   virabhadrásana (v lehu na zádech) 

Pokrčené koleno směřuje do strany od pánve, zatímco druhá dolní končetina směřuje do širokého roznožení. Zde je pro úpravu pozice opět využitý popruh a bolster. Vnímejte otevírání a uvolnění pánve a oblasti břicha.

Pozice trianglu trikonásana

Udělejte takový úklon trupu stranou bez opory, jaký zvládnete. Případně se opřete loktem o koleno. Cílem je aktivní zapojení trupu v rotaci. Cítit byste měly práci obou ramen a otevírání hrudníku. 

Tato pozice posiluje svaly trupu a rovnováhu těla. Dále má vliv na činnost vnitřních orgánů a centraci ramen. Pokud je provedena s dolními končetinami od sebe, je cílená také na oblast pánve. 

Jednotlivé pozice je důležité dále individuálně přizpůsobovat s ohledem na zdravotní a fyzický stav. Uvedené cviky je dobré cvičit spíše v mezičase mezi menstruacemi, ideálně dvakrát týdně. 

Postupujeme po malých krůčcích. Pokud víme, že některý cvik nesmíme, nemůžeme nebo nám nejde – vynecháme ho.

Menstruační cyklus a jógová sestava pro období menstruace

Jak moc posloucháme svou intuici? A jak často se samy sebe ptáme: „Jak se cítím?“ 

Dnes se s vámi podívám na různé fáze menstruačního cyklu a taky na to, co dělat, aby s námi tolik „nemávaly“. Vše uzavřu představením jógové sestavy upravené speciálně pro období menstruace.

enstruační cyklus mnohé ženy považují za nepříjemnost, a nikoli za výhodu. A přitom je v něm skrytý vrozený a přirozený model životního a osobního rozvoje, zahrnující naši optimální dobu pro plánování, stabilizaci, aktivní jednání, kreativní myšlení či přehodnocování a pouštění věcí. 

Na následujících řádcích popisuji měsíční menstruační cyklus podle Mirandy Gray, která ve své knize Cyklická žena popisuje měsíční plán, ve kterém se podrobně věnuje jednotlivým fázím cyklu a vysvětluje jeho důležitou roli v každodenním životě žen. 

Ženský cyklus se skládá ze čtyř optimálních dob. Každá z těchto dob v nás zesiluje jiné duševní a emoční kvality. Mění se také naše intuitivní schopnosti a fyzická síla. Máme tak jedinečnou příležitost tyto zesílené schopnosti flexibilně využívat, abychom plně realizovaly svůj potenciál. 

Reflektivní fáze (přibližně 1.–6. den cyklu, doba menstruačního krvácení) 

V této fázi se snižuje naše fyzická síla a vytrvalost a zvyšuje se potřeba spánku. Klesá naše schopnost soustředit se a vybavovat si věci z paměti. Můžeme také pociťovat, že se nám nechce do žádné činnosti nebo že nás jakákoli činnost stojí velké úsilí a vypětí. V tuto dobu býváme smířlivější, tolerantnější a dokážeme nalézat kompromisy. Je také optimální pro to, abychom zpomalily a pečovaly o své tělo a daly mu prostor pro odpočinek a načerpání sil. Naopak se nedoporučuje činit závažná rozhodnutí, jelikož můžeme být příliš unavené na to, aby se nám chtělo se danou věcí zaobírat. 

Dynamická fáze (přibližně 7.–13. den cyklu) 

Přichází po ukončení menstruace a končí několik dní před ovulací. S končící menstruací se vynořujeme ze stavu podobného hibernaci. Naše tělo má mnohem více energie a elánu. Rozhodnutí jsou založená na objektivitě a logice. Je to optimální čas pro duševní práci, strukturované myšlení, soustředění, učení, zkoumání, nezávislost a fyzickou vytrvalost. Jde o nejvhodnější fázi pro životní změny – ať už se jedná o životní styl, či měnění návyků ve své práci i osobním životě. 

Expresivní fáze (přibližně 14.–20. den cyklu) 

S blížící se ovulací se mění charakter naší fyzické výdrže, síla naší vůle i elán. Stáváme se jemnějšími a citlivějšími, více si uvědomujeme potřeby druhých lidí. 

Kreativní fáze (21.–28. den cyklu) 

V tomto období jsme zaměřené samy na sebe a můžeme cítit velkou touhu i motivaci aktivně jednat. Přicházejí k nám intuitivní nápady, řešení na základě náhlé inspirace a máme jasné momenty vhledu a pochopení. 

Zkuste to!

Zkuste pozorovat, jak vypadá váš cyklus, a zkuste zakomponovat výše uvedená doporučení. Je možné, že se budete cítit lépe a celý měsíc budete odpočinutější a při větší síle. Přijměte to jako malou výzvu a v následujícím cyklu se zaměřte na sebe. Zapisujte si, jak se který den cítíte, a poté vše porovnejte s charakteristikami jednotlivých fází cyklu. Mně osobně to velmi pomohlo a začlenila jsem například více vědomého odpočinku a „netlačení“ na sebe v reflektivní fázi. A vyplatilo se. 

Hodně sil i vám.

Jógová sestava pro období menstruace

V období menstruace můžeme ocenit různé úrovně jógové praxe. Jóga nás učí především rozvinout vnímavost vůči sobě a svému tělu. 

Osvěžení a uvolnění přinášejí dechová cvičení. Jógový dech nám dovolí ustálit emoce a najít potřebnou koncentraci. Z pozic se obecně doporučuje vybírat ty, které v sobě nesou ztišující energii.  Zejména předklonové pozice harmonizují mysl a zároveň velmi jemně masírují oblast pánve. Měly bychom si dopřát to, co naše tělo v tomto období potřebuje. 

Během praktikování jednotlivých pozic sledujte reakce těla. Vnímejte, které vám vyhovují a v jakém tempu je vám příjemné cvičit – zda v kratším a energickém či pomalejším, které může vnést uvolnění, zmírňuje napětí a přináší nám do těla klid. 

Připravila jsem pro vás jednoduchou, avšak velice účinnou jógovou sestavu. Berte ji jako další možnost. Text doprovází fotografie, na kterých můžete vidět krásnou Marii Nahodilovou, které tímto velmi děkuji za spolupráci. 

Sestavu doporučuji cvičit pomalu, v každé pozici setrvat déle a důkladně ji prodýchat, například pěti vědomými nádechy a výdechy. Nezapomeňte vše zacvičit na obou stranách. 

Menstruace – duše a tělo

Pohledem psychologa se v tématu menstruace zaměřím na měsíční hodiny, a to prostřednictvím psychologie archetypů a také z pohledu nervově-hormonální soustavy.

Cyklus měsíce jako zdroj tvořivosti patří k nejstarším myšlenkám, které lidstvo vyjadřuje, a mnoho kultur s ním pracuje do dnešního dne. 

Zásadním poselstvím je to, abychom ke svému cyklu přistupovaly méně intelektuálně a více prožitkově. 

První menstruace = důvod k oslavě

Přechodový rituál slouží k tomu, abychom náležitě oslavily příchod první menstruace a započetí reprodukčního cyklu ženy. 

Z naší západní společnosti rituály postupně mizely, posledních několik let se však opět vracejí. Lidé vnímají jejich důležitost a začínají je znovu zařazovat do svých životů. Mnoho žen tak zpětně, i po uplynutí desítek let, prochází tímto obřadem, často už i se svou dcerou, nebo dokonce vnučkou po boku. Zpětně si prožijí radost a vděčnost ze vztahu ke svému tělu a také k jeho přirozeným pochodům podle zákonů přírody. 

Měsíční hodiny

Fáze Baby

V této fázi ztrácíme krev, odcházejí části děložní sliznice, máme tedy méně energie. Prsa, břicho a další části těla mohou natékat, chce se nám více spát, máme snížené kognitivní schopnosti (hůře soustředíme, formulujeme myšlenky atd.). Je nám příjemnější měkké a volné oblečení. 

Hlavním úkolem by v této fázi mělo být zklidnit se, odpočívat, dát tělu prostor pro regeneraci, ponořit se více do svého nitra, abychom mohly intenzivněji naslouchat svému vnitřnímu hlasu a podvědomí.

Doba krvácení je časem, kdy se bariéry mezi vědomou a podvědomou úrovní snižují. Může dojít i k tomu, že máme vize a vhledy a cítíme silně, co nám říká naše intuice. 

Fáze Panny

Období nové energie, přerodu a nadšení. V těle nám regeneruje a bují děložní sliznice, tělo je zaplaveno estrogeny. Vše se nám zdá lehčí a osvěžující. 

Energie Panny přináší omlazení, proud tvořivosti, smyslnosti, chuť flirtovat, bavit se, být veselejší a jakoby „nově narozené“. 

Jde o velmi dynamickou fázi vhodnou k nastartování nových projektů, realizaci nápadů, máme během ní chuť překonávat překážky, více si povídat, být ve skupině, vyjít ven a bavit se. Oblékáme se do světlejších barev a v mladistvějším stylu, toužíme být sexy.

Celkově jde o expanzi směrem ven ve všech směrech, ať už se jedná o práci, vztahy, zdraví, nebo sexualitu. 

Fáze Matky

V těle probíhá ovulace, dochází ke zkypřování a prokrvení sliznice dělohy, jsme zaplavené estrogeny a progesterony. Jsme připravené na početí a zesilují v nás potřeby stát se matkou.

Jde o dobu dávání – sebe, především své lásky a chuti propojovat se 

s druhými, komunikovat otevřeně a srdečně. Intenzivněji také vnímáme spojení se Zemí, s přírodou. Při oblékání volíme zemitější barvy, máme zkrátka chuť „hnízdit“. 

V této fázi můžeme silně pociťovat radost ze života a šířit ji všude kolem sebe, máme chuť pomáhat ostatním a pečovat o ně.

Žena, která s touto fází neumí pracovat, může sklouznout k tomu, že se přílišně vydává druhým, nechává se využít a nakonec je vyčerpaná, v roli oběti, nedbá na své vlastní potřeby, má velmi nízkou sebehodnotu.

Fáze Kouzelnice

Tato fáze může být pro mnohé ženy a jejich okolí tou nejdramatičtější. Dochází při ní k poklesu hormonů, stažení svaloviny cév a zastavení přívodu krve s živinami a kyslíkem ke zbytnělým vrstvám buněk dělohy. Stále máme silnou potřeby aktivity, ta už však neproudí ven, ale dovnitř. Vajíčko nebylo oplodněno, nestaneme se matkou. 

A zde dochází k třeskuté otočce. Proto se objevují pocity podrážděnosti, nervozity, neklidu, hněv, pocity viny, výčitky, migrény… To vše má mocný dopad na naše okolí.

Typická je pro tuto fázi zvýšená smyslnost a potřeba kontaktu prostřednictvím sexuální energie. Ta má ale odlišnou kvalitu – je více dravá, agresivní, vampýrská, může se probudit chuť k promiskuitě a různým experimentům.   

Přechodový rituál Menarché

Mnoho žen prožilo, co se týká cyklu, těžký start. S počínající menstruací jim rodiče oznámili, že od této chvíle budou muset každý měsíc protrpět tyto obtěžující dny. Z praxe mohu potvrdit, že menstruace je častým tématem hovoru během psychoterapie, ženy si kvůli ní nesou mnohé šrámy na duši. 

Naštěstí doba se mění a ženy samy se k sobě chovají o mnoho ohleduplněji a laskavěji. A zrcadlí se to i ve vztahu s muži a celkovou náladou ve společnosti. Mnoho mužů, především těch mladších, projevuje zájem o téma ženského cyklu, hodně se ptají, čtou a právě od nich často slyším vtipné a milé poznámky na toto téma. Takže: „Milí muži, děkujeme vám za to a ať vám jsou turbulence naší dynamické cykličnosti ku prospěchu a radosti. A vy, milé ženy, buďte ochotny se svými muži vše více sdílet a prožívat.“ 

Stopy traumatu

Zdravý postoj k sobě jako k ženě i ke své menstruaci má obrovský vliv na její průběh. Bolest a další symptomy jsou důležitým signálem, že jdeme proti sobě. 

Ale co je za tím? Nějaká dávná zranění, která jsme prožily na cestě životem – necitlivé zacházení, nepřijetí, odsouzení, ponížení, odmítnutí, strach z osamocení, bezmoc, úraz, lékařský zákrok…? To vše v nás může zanechat silné stopy, a to často i tehdy, když si to nepamatujeme nebo tomu v daný čas nepřikládáme náležitou váhu. Může se to následně projevovat pocity, že nejsme dost dobré, že si něco nezasloužíme, že nemáme světu co nabídnout, že se nedokážeme za sebe postavit, a mnoho dalších. 

Ovšem tato jádrová přesvědčení dřímají v našem nevědomí a někdy trvá pěkně dlouho, než si jich vůbec všimneme a uvědomíme si je. Své mysli a svých pocitů se bojíme natolik, že uděláme cokoli pro to, abychom nezůstaly ani chvilku o samotě, samy se sebou. 

Dobrou zprávou je to, že nikdy není pozdě a že vždy máme možnost volby – vystoupit ze zajetých kolejí, začít měnit vztah k sobě a díky tomu postupně i svůj život. 

Co na to biologie? 

Pokud se na vše podíváme z pohledu nervové a hormonální soustavy, tak právě přehlcení sympatické větve autonomní nervové soustavy způsobuje, že je naše tělo zaplaveno stresovými hormony a adrenalinem. Děje se to, že se zužují cévy a stahují svaly dělohy. Místo klidu a pohody tak prožíváme spíše napětí a neklid. 

Proto jsou vhodné speciální dechové a relaxační techniky, a především optimální vyvážení aktivit a odpočinku v denním rytmu. Díky tomu podpoříme parasympatickou část nervové soustavy, která nám pomáhá spouštět hojivé a regenerační procesy v těle, prožívat pohodu, radost a spokojenost. 

Je třeba jít tělu naproti a chovat se k němu s laskavostí a ohleduplností.  

Osobní deník

Vřele doporučuji všem ženám založit si deník a zaznamenávat si do něj informace týkající se menstruačního cyklu, a to po dobu několika měsíců. Jde sice o určitou časovou investici, ale investujeme ji do sebe. 

Pokud narůstá naše sebehodnota, pak rády věnujeme čas a péči samy sobě, bez výčitek. Právě naopak, těší nás to, jsme spokojenější, což pociťuje i naše okolí. 

Pokud máme v průběhu menstruace bolesti, trpíme migrénami, jsme nervózní, podrážděné, apatické, o to víc je důvod propojit se sebou a začít pracovat jinak, lépe a kvalitněji. 

Informace v deníku můžeme roztřídit do těchto okruhů: 

Emoce

Láskyplná, naštvaná (hněv, zuřivost), podrážděná, mateřská, empatická atd. 

Zdraví

Kvalita spánku, únava, vyčerpanost, proaktivita, výkon atd.

Hladina energie

Dynamická, stažená, komunikativní, společenská atd.

Sexualita

Aktivní, pasivní, smyslná, romantická, agresivní, promiskuitní, přijímající, poskytující atd.

Vnější projev

Sebedůvěra, organizační schopnosti, tvořivost, realizace nápadů, schopnost překonat problém, způsob oblékání atd.

Jak prohloubit spojení se sebou a pomoct si?

Žena reaguje na lunární cyklus jedním ze dvou způsobů – její menstruace spadá buď do doby kolem úplňku, nebo do doby kolem novu. Doba cyklu se může pružně prodlužovat nebo zkracovat podle toho, co se odehrává v našich životech, s kým jsme v kontaktu, jaký je stav našeho zdraví apod. 

Milé ženy, všímejme si projevů, jako jsou bolesti prsou a v podbřišku, migrény, vaginální záněty, křeče, cysty a myomy, zadržování vody, kožní vyrážky, chuť na sladkosti, malátnost, podrážděnost, apatie, nevraživost, depresivní ladění a podobně. Jsou to velmi důležité signály, se kterými je třeba dále pracovat. 

Prožívejme cyklus kvalitněji a s menšími obtížemi 

Ke zmírnění obtíží a kvalitnějšímu prožívání cyklu může pomoci úprava harmonogramu dne, ženské kruhy podpory a sdílení, přechodové rituály, sdílení pocitů s partnery, zpěv a práce s hlasem, somatická psychoterapie, tanec, jóga, tai-chi, rovnováha mezi aktivitou a odpočinkem, pracovní tempo přizpůsobené cyklu, změna sportovních aktivit, hodnotná a pestrá strava, dostatečný příjem vitamínů a minerálů, aromaterapie, saunování, akupunktura, změna používané kosmetiky a hygienických potřeb, nošení oblečení z kvalitních přírodních materiálů, dále pak dovolená či pobyt v lázních, a mnoho dalších. 

Hledejte, co bude vyhovovat právě vám.  

MOJE MENSTRUACE

B. D., 33 let

Teď, když píšu o své menstruaci, jsem plná energie a cítím se v rámci možností zdravě. Posledních čtrnáct dnů tomu však bylo právě naopak. Chvíli jsem skutečně byla na pokraji svých sil. Ale už tomu (sama sobě) snad začínám trochu rozumět. 

O ženské cykličnosti, myslím o všech čtyřech menstruačních fázích a našich energetických proměnách v nich, už něco málo vím, teprve se je však učím rozpoznávat.

Kdyby mi před dvěma lety někdo řekl, že budu za svou menstruaci vděčná, klepala bych si na čelo. Vždy jsem ji spíš ignorovala a brala jako nutné zlo. Pak ale přišel čas, kdy se začala ozývat tak bolestivě a silně, že už ignorovat prostě nešla.

Je tu se mnou, a to hodně intenzivně, a dá se předpokládat, že ještě pěkných pár let bude dál. Co s tím mohu dělat? Možná věnovat tomu trochu víc pozornosti než dosud. 

Kvůli omezujícím bolestem jsem se před nějakou dobou začala o menstruaci zajímat víc. Proč někoho bolí a někoho vůbec? Jak se k ní stavějí jiné ženy atd.? 

Ženské cykličnosti se dnes věnuje mnoho zdrojů. I díky informacím z nich jsem si postupně, po malých krůčcích, začala své menstruace vážit. Zdá se mi to totiž lepší než se cítit bezmocně a zoufale. 

Přestože mě ta moje ženskost fakt hodně bolí, když s ní zůstanu sama, v tichu, zabalím se do teplé deky, pod kterou mě hřeje termofor, a minimálně jeden den se omluvím ze všech věcí, ze kterých se omluvit lze, tak to není tak zlé. Obklopím se věcmi, které mi dělají radost, později i lidmi, kteří jsou mi milí, a cítím se s nimi v bezpečí. Těch pár dní pak zvládnu docela dobře nikoliv jen přežít, ale snad i prožít. Prožiju si, že jsem žena a že mým darem je možnost dát život někomu druhému. Tento fakt mi mé tělo každý měsíc připomíná, abych o tom věděla a nezapomněla na to. A já se těším, že s každou další menstruací budu zase o krok vědomější, a věřím, že díky tomu budou i mé bolesti postupně slábnout. 

Nechte mě být

Jakákoli zbytečná komunikace mě několik dní před příchodem menstruace opravdu vyčerpává. A myslím, že i moje okolí je vyčerpáno mým způsobem komunikace:

„Nic mi není, jen jsem hrozně unavená.“ 

„Ne, děkuju, nechci, to zase přejde.“ 

„Hmm, tak to mě mrzí, že máš takové starosti, ale já teď nemám sílu nic řešit.“ 

„Ne, opravdu nic nepotřebuju.“

„Už se mě, prosím, na nic neptejte a ani mi nevolejte, a radši ani nepište!“

Menstruace a příroda

To, že ženy prožívají velkou část svého života v koloběhu měsíčních cyklů zakončených menstruací všechny moc dobře víme, avšak ne vždy tuto skutečnost přijímáme s láskou. Ženský měsíční cyklus je přitom krásným odrazem přírody, a pokud se s ním žena zharmonizuje, lze z něho těžit i se těšit. 

Menstruace není jediný důkaz toho, že žijeme v měsíčních cyklech. Ve skutečnosti má tento cyklus několik fází. Jak již zmiňovala kolegyně Sylva Dundáčková, trefně tyto fáze rozdělila a popsala americká spisovatelka Miranda Gray. My ji nyní jen stručně doplníme. 

Každá z těchto fází má svá specifika. Pokud se je naučíme poznávat a s naším cyklem se sladíme, dovede nás to ke všeobecné spokojenosti a klidu. 

Reflektivní (menstruační) fáze 

Je paralelou k zimnímu období. Energii máme na bodu mrazu, nikam se nám nechce a nemáme sílu cokoli řešit. Stoupá naše potřeba spánku a odpočinku. Naše intuice je však na svém vrcholu a my jaksi dokážeme vidět do podstaty věcí. 

Pokud si svůj cyklus osvojíme a naučíme se ho respektovat, povede to k mnoha výhodám. Budeme lépe vědět, jak si rozvrhnout práci, kdy je dobré rozhodovat o důležitých věcech, kdy dotáhnout načaté nápady do konce a kdy si vzít raději home office a s nikým se nevidět. Je celkem úleva, když zjistíte, že je normální, jak se v danou dobu cítíte. A mnohdy se i díky správnému naladění zbavíte různých menstruačních problémů. Zkrátka jen proto, že respektujete své tělo. 

Avšak pokud vás budou trápit i nadále, příroda nám nabízí bylinky, které rostou přímo pro nás ženy.

Dynamická (pomenstruační) fáze 

Projevuje se přísunem energie, používáním logického myšlení a racionálního uvažování. Cítíme se sebevědomě a nic pro nás není překážkou. Ochotně přijímáme všechny výzvy. V přírodě lze dynamickou fázi přirovnat k jaru a jeho bujnosti a energičnosti. 

Expresivní (ovulační) fáze 

Jak už prozrazuje název, jedná se o plodné období. Cítíme se přitažlivé a naše okolí to vnímá stejně. Jsme emočně vyrovnané a stabilní. Máme sklony pečovat o druhé a velký smysl pro empatii. Také více pečujeme o sebe a rády si užíváme života. Tato fáze je tak trochu odrazem letního období. 

Kreativní (premenstruační) fáze 

Podzim. Energie nám ubývá a stejně tak se snižuje naše sebedůvěra a nastupují pochybnosti. Stahujeme se více do sebe a nemáme „chuť“ na okolní svět. Na druhou stranu se však rozvíjí kreativita a velmi zesiluje naše intuice. 

Premenstruační syndrom (PMS)

Podzim bývá pro tělo obecně náročnější, a asi proto ženy obvykle nejvíce trápí podzimní období měsíčního cyklu, to těsně před menstruací. Pojďme si tedy představit tuto část cyklu, ke které se může vázat i tzv. premenstruační syndrom. 

PMS se projevuje různými příznaky dva až deset dní před začátkem krvácení a obvykle mizí s příchodem menstruace. Mezi jeho nepříjemné příznaky se řadí změny nálad, podrážděnost, úzkost až deprese, dále bolest hlavy, plynatost, bolestivá a napjatá prsa nebo zadržování vody v těle. 

Příčinou jsou samozřejmě hormonální změny během cyklu, ale bližší příčiny vzniku premenstruačního syndromu nejsou známy. Proto můžeme jednotlivé příznaky pouze zmírňovat a snažit se jim předcházet. Pokud vaše léčba nezabírá nebo se příznaky PMS stupňují, obraťte se na svého lékaře. Objektivní vyšetření pro určení PMS však neexistuje. 

V tomto období je důležitá především péče o sebe, včetně pravidelného pohybu, relaxace a dostatku spánku. Také je vhodné provést určité změny v životním stylu. Ke zmírnění obtíží přispívá méně soli (kvůli otokům), snížení příjmu kofeinu a omezení kouření. 

A více si samozřejmě můžeme pomoci různými léčivými rostlinami. 

Čaje, čaje a zase čaje

Ženský čaj

Použijte dva díly květu řebříčku, jeden díl květu heřmánku, jeden díl natě kontryhele a jeden díl natě hluchavky. Dvě lžíce směsi zalijte půl litrem vroucí vody a nechte vyluhovat.

Kontryhelový čaj

2 lžičky sušené natě přelijte 250 ml vroucí vody a nechte deset minut louhovat v zakryté nádobě. Pijte dvakrát denně. 

Při menstruačních potížích ho užívejte deset dní před začátkem a během menstruace.

Čaj proti nadýmání

Použijte jeden díl lísky, jeden díl kmínu a jeden díl máty. Dvě lžičky směsi zalijte dvěma dcl horké vody. Čaj užívejte vždy před jídlem. 

Nálev z kozlíku lékařského

Dvě lžičky oddenku přelijeme
250 ml vroucí vody. Necháme deset minut louhovat v zakryté nádobě. Popíjíme obvykle třikrát denně. 

Kozlík lékařský celkově zklidňuje nervovou soustavu, pomáhá při potížích se spánkem, při neurózách a bolestech hlavy.

Pupalka dvouletá (Oenothera biennis)

Jde o populární rostlinu pro předmenstruační pohodu. Pupalka je nenáročná dvouletá rostlina se žlutými květy. Na výšku může dosahovat až dva metry. 

Dříve se využívala i jako kořenová zelenina. Dnes nás však zajímá spíš olej lisovaný ze semen pupalky. Ten obsahuje esenciální mastné kyseliny linolenovou, linolovou a olejovou, které si tělo nedokáže samo vyrobit. Přispívá k normální činnosti krevního oběhu, pomáhá přirozené obranyschopnosti a normálnímu stavu pokožky a hlavně mírní příznaky PMS. Lze zakoupit také tinkturu z pupenů pupalky. Na pokožku obličeje použijte pupalkový pleťový olej, nebo krém.

Relaxační chvilku si můžete dopřát také pomocí silic (éterické oleje). Smíchejte je s nosným olejem a použijte k masážím. Do 50 ml oleje přidejte 15–30 kapek silice. Vhodnými silicemi pro období PMS jsou cedrová, heřmánková, cypřišová, geraniová, jalovcová nebo kadidlo či benzoinová pryskyřice. Použité silice by vám měly vonět. Jako nosný olej použijte olivový, jojobový, mandlový aj. Neředěné silice nepoužívejte přímo na kůži, dráždí. 

Pamatujte, že každá jsme jiná a svůj cyklus prožíváme individuálně. Co pomáhá nám, nemusí pomáhat jiným, a naopak. Proto naslouchejte svému tělu a dopřejte mu čas na regeneraci.

Kontryhel vždyzelený (Alchemilla xanthochlora)

Tuhle bylinku mám s ženskou energií spojenou asi nejvíce. Již podle vzhledu je jasné, že vyrostla, aby pomáhala ženám. Její vroubkaté listy připomínají skládanou sukni a někdy jsou označované jako „dámský plášť“. 

Obsahuje mnoho tříslovin, hořčiny, silice, vitamin C, kyselinu salicylovou a další látky. Užívá se nať nebo listy. Kontryhel působí na snad všechny ženské problémy a neduhy. Podporuje klidný nástup i průběh menstruačního cyklu, odlehčí od menstruačních bolestí, má protikřečový a močopudný účinek. Léčí také všechna zánětlivá onemocnění podbřišku. 

Ale asi nejoblíbenější je jako pomocník při snaze otěhotnět a poté i během těhotenství. Pokud je tedy vaším přáním stát se maminkou, zkuste pít odvar z kontryhele vždy v první polovině cyklu. A pokud jste již v požehnaném stavu, někteří bylinkáři doporučují užívat kontryhel alespoň tři měsíce před porodem. Podporuje totiž děložní sliznici a usnadňuje budoucí porod. Avšak působí blahodárně také při problémech spojených s klimakteriem. Kontryhel lze pořídit v lékárně v mnoha formách – jako sušenou bylinu, v tinktuře nebo i v tabletkách. 

Sylvie Dundáčková

V Centru Paraple působím jako vedoucího úseku pohybové terapie. Význam pohybu pro náš život jsem na vysoké škole studovala v oboru fyzioterapie a také v oboru aplikované pohybové aktivity. 

S velkou radostí vedu skupinové cvičení pro ženy, ve kterém vytvářím prostor pro uvolnění, důvěru a otevření nebo prostě jen společné bytí. Cvičení je proložené dechovými technikami, praktikováním upravených jógových ásan a společným zpěvem manter pří hře na indický nástroj harmonium. 

V rámci seriálu Žena intimně chci přispět svými praktickými i teoretickými znalostmi a zkušenostmi. 

Kontakt

e-mail: sylvie.dundackova@paraple.cz 

tel.: 274 001 317

Petra Hladíková

V Centru Paraple jsem pracovala nejprve jako zdravotní sestra a později jako vedoucí ošetřovatelského úseku. Nyní jsem na mateřské dovolené, na které, jak to tak vypadá, ještě nějaký čas zůstanu.

Ženská intimita je pro mě osobní téma, tak jako snad pro každou ženu. Všechny potřebujeme vědět a vnímat, že jsme jedinečné a krásné, a to i ve chvílích, kdy se nám život obrátí vzhůru nohama.  Myslím si, že být ženou je to nejkrásnější, ale zároveň nejtěžší na světě.

Jeden z mých oblíbených citátů je: „Cítit, milovat, trpět, obětovat se bude vždy obsahem života ženy.“ (Honoré De Balzac)

Kontakt

e-mail: petra.hladikova@paraple.cz  

Petra Hloušková  

V Centru Paraple pracuji sedmým rokem jako zdravotní sestra. Pracuji s tradiční medicínou, ale zároveň věřím síle přírody a vím, že nám má dost co nabídnout. Mnoho informací čerpám z absolvovaného kurzu Léčivé rostliny na farmaceutické fakultě v Hradci Králové.

Kontakt

e-mail: petra.hlouskova@paraple.cz

tel.: 274 771 478

Iva Hradilová 

V Centru Paraple pracuji především jako ergoterapeutka, před odchodem na mateřskou dovolenou, kde jsem toho času, jsem několik let pracovala také jako vedoucí úseku ergoterapie. 

V rámci seriálu Žena intimně vám nabídnu vhled do jednotlivých životních etap z pohledu ergoterapeutky, a to především s ohledem na aktivity, naplňování životních rolí a péči o sebe.

Mým ergoterapeutickým mottem jsou slova Jana Wericha: „Kdo chce hledá způsob. Kdo nechce hledá důvod.“

Kontakt 

e-mail: iva.hradilova@paraple.cz

tel.: 606 067 151 (telefon na kolegy z úseku ergoterapie)

Iva Leszkowová 

V Centru Paraple jsem jako zdravotní sestra působila v letech 2013–2019. Vypěstovala jsem si k němu velmi vřelý vztah a dodnes, alespoň na dálku, zůstávám ve spojení.

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu a následně přírodovědeckou fakultu. V současné době pracuji jako sestra v Centru klinických studií v Olomouci. 

Mou dlouholetou vášní jsou bylinky. Velmi ráda studuji a zkouším jejich účinky, které mě nepřestávají udivovat svou silou. Absolvovala jsem několik bylinných kurzů, nejvíce mi přinesl ten na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy, věnovaný právě léčivým rostlinám. 

Věřím, že v přírodě lze najít pomoc téměř na všechny problémy.

Kontakt

e-mail: ivaleszkowova@seznam.cz

Danuta Sliwková

V Centru Paraple pracuji jako psycholog dva roky. 

Fascinuje mě propojení duše a fyzického těla – zejména nervové soustavy. Už během studia jsem si vybrala specializaci psychologie zdraví a neuropsychologie, a u toho setrvávám dodnes. Psychosomatika pro mě tedy není pouze oborem, ale stylem života. 

Projekt Žena intimně mě zaujal už jen proto, že jsem žena a práce se ženami je mou srdcovou záležitostí. 

Baví mně jít s klienty společnou cestou, poznávat jejich příběh a rozkrývat možnosti, které nám život nabízí. Cílem je to, abychom byli více spokojení a vedli radostnější život. S tím je spojená cesta do hlubin sebe sama a ta bývá nejnáročnější. 

Kontakt

e-mail: danuta.sliwkova@paraple.cz 

tel.: 274 771 478

Hana Vatěrová

V Centru Paraple pracuji mnoho let jako fyzioterapeutka. 

Vystudovala jsem vyšší zdravotnickou školu, obor fyzioterapie, a Fakultu tělesné výchovy a sportu, obor tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. 

Věnuji se terapii pánevního dna podle Mojžíšové, spirální dynamice, józe ve fyzioterapii, cvičení v těhotenství a po porodu ad. Vedle problematiky pánve se věnuji ještě terapii ruky.

V mládí jsem se závodně věnovala rychlostní kanoistice, která mě přivedla ke studiu. Dodnes miluji především sport v přírodě, mým největším koníčkem je právě kanoistika a běh na lyžích. Zamilovala jsem si i power jógu, která mi zdravotně velmi pomohla.

Mám jednu dcerku, na kterou jsem velmi pyšná, neboť nelení a také se věnuje sportu.

Kontakt

e-mail: hana.vaterova@paraple.cz 

tel.: 274 001 311

Sdílet článek
Aktuality

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří naši činnost podporují. Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci, přidejte se k nám.

Naše činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky dále nerozdělujeme příjemcům, využíváme je k financování přímých služeb, pomoci a péče o své klienty s poškozením míchy.

Napište nám
Bezplatná objednávka tištěného Magazínu Paraple.

Každý rok vám ve schránce přistanou čtyři výtisky.